Njord gasseksport godkjentHer skal gassen behandles før den transporteres videre til markedet. Mengden utvinnbar gass fra Njordfeltet er anslått til 9,7 milliarder Sm 3 . Årlig gasseksport forventes å bli ca. 2 milliarder Sm 3. Operatøren Norsk Hydro Produksjon har anslått de totale investeringene til 1,11 milliarder kroner. Oppstart blir i oktober 2007. ALALes mer om: