FORUM

NITO Takst AS – et etisk dilemma for NITO?»

ETIKK Under denne overskriften i TU nr. 0306 tar Svein Vikhals opp en privat sak hvor han har opplevd å få levert en taksttjeneste som han mener faglig ikke holder mål. Svein Vikhals betegner det selv slik: «Takstmannen har utført et totalt verdiløst arbeid».

Jeg går ikke inn i den konkrete saken, men synes jeg skylder TUs lesere å peke på et par ukorrekte påstander Vikhals bringer opp.

For å kunne håndtere klagesaker på en juridisk, etisk og faglig god måte, har alle takstorganisasjoner blitt enige om å opprette en selvstendig klagenemnd for takstmenn. Det skjedde i samarbeid med forbrukermyndighetene og etter initiativ fra blant annet NITO Takst.

Denne nemnda består av tre representanter med juridisk bakgrunn og to representanter med takstfaglig bakgrunn. Her kan forbrukerne få behandlet alle klager på takster utført av godkjente takstmenn i Norge.

Vikhals kommer med påstand om at NITOs hovedstyre forsvarer klagenemndas avgjørelse i saken. Vihals påstår videre at NITOs hovedstyre på denne måten forsvarer inkompetanse og at hovedstyret tar stilling i saken ved å støtte en av partene i konflikten.

Det er viktig for meg å presisere at NITOs hovedstyre ikke har behandlet denne saken, og at hovedstyret heller ikke skal ta stilling i slike saker. Noe annet ville vært oppsiktsvekkende og bryte med allmenn akseptert praksis i slike forhold. Klagenemnda for takstmenn er et selvstendig organ som skal utføre sitt arbeid på et fritt og uavhengig grunnlag. Det er viktig med ryddighet i slike saker, og jeg finner derfor Vikhals sine påstander overraskende.

NITOs hovedstyre er svært opptatt av kvalitet og kvalitetssikring i alle aspekter ved utøvelsen av ingeniøryrket. Det arbeides aktivt med dette på mange områder i vår organisasjon. Når det gjelder takseringsbransjen spesielt, kan jeg opplyse at det er innledet et samarbeid med Det norske Veritas om sertifiseringsordninger for takstmenn.

Tor Simonsen

Styreleder i NITO Takst AS og hovedstyremedlem i NITO.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.