ARBEIDSLIV

NIF historie - Tekna vant

Jubelen sto i taket på Hotel Bristol i Oslo da stemmetallene kom opp på skjermene i møtesalen.

Forkjemperne reiste seg og trampeklappet. Studentrepresentantene jublet aller høyest. Endelig hadde de fått gjennomslag for et navn på foreningen som de kunne gå ut og rekruttere nye medlemmer med.

NIFs lover krever 2/3 flertall for å skifte navn. Det betød at minst 155 måtte stemme for endringsforslaget. 162 stemte for og 56 i mot. Et overraskende resultat ut fra innlegg og applaus under debatten.

Mange tvilere havnet ned på Hovedstyrets forslag om Tekna underveis i debatten. Særlig to eldre menn skilte seg ut i strømmen av innlegg. Deres flammende innlegg på hver sin side av skillelinjene, var trolig utslagsgivende for resultatet. Begge fikk tvilerne til å enes om Tekna.

Den ene var Erling Hammer, en kjent teknolog og tidligere direktør for CMI i Bergen. I et humoristisk innlegg ba han R-møtet kutte nostalgien og gå inn for Tekna.

Den ande var Oddvar Eikeri som ville ha sivilingeniør med i navnet som før og ikke ønsket en forening for "kreti og pleti". Han ertet på seg alle delegater med annen utdanningsbakgrunn enn sivilingeniør og mange sivilingeniører som er lei av konservatismen i foreningen.

Det historiske vedtaket kom etter indre motstand i foreningen. Meningsmålingene i NIFs avdelinger i Midt-Norge og Oslo ga klart flertall mot navneendring blant dem som svarte. Men målingene ble tillagt liten vekt blant delegatene utenfor de to regionene. Det var argumentasjonen i salen som var utslagsgivende.

Tonen var direkte negativ da leder for Trondheim avdeling, Trude Sundset, tok replikk før avstemningen. Hun ble buet ut, en uttrykksform som er svært sjelden blant de siviliserte sivilingeniørene. Sundset hadde foreslått å utsette navnesaken for å få tid til å spørre alle medlemmene om hva de mente først.

Viktig tilføyelse

Mange av talerne likte ikke Tekna, det var intetsigende og minnet om Mesta. Men da forslaget om et forklarende tillegg til navnet kom opp, forstummet kritikken om et intetsigende navn. Det nye navnet blir derfor Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening.

Flertallet av delegatene hadde fått oppfylt ønske om et navn som er inkluderende for alle typer teknisk-naturvitenskapelig utdannede. Disse har kunnet bli medlemmer helt siden 1982.

Foreløpig vil logoen med hester i et fossefall bli beholdt, men hovedstyret innstiller på at det avholdes en konkurranse om ny logo.

Fra 1. januar 2004 må 30.000 sivilingeniører bytte visittkort. MNIF faller bort.

Økonomien i Tekna vil bli god. R-møtet vedtok å heve kontingenten fra dagens 2584 kroner til 2800 kroner i 2004 og 3000 kroner i 2005. Samtidig forventes medlemstallet å vokse med 1500 i året.

Gunnar Berg gjenvalgt

De tillitsvalgte i NIF ga full støtte til den sittende presidenten Gunnar Berg. Valgkomiteen hadde foreslått Marianne Harg som presidentkandidat. Men representantskapsmøte gjenvalgte Berg med klart flertall (134 mot 86), appluas og trampeklapp.

Harg ble til gjengjeld valgt inn i Hovedstyret i Tekna. Lill Erlandsen ble gjenvalgt som visepresident.

Den pussigste kampvoteringen kom på valg av representanter til generalforsamlingen i Ingeniørforlaget AS som gir ut Teknisk Ukeblad. Fem kandidater ble foreslått til tre plasser.

Støtte til Teknisk Ukeblad

Et forslag om å integrere NIFs eget blad Tekno inn i Teknisk Ukeblad ble nedstemt. Derimot ble et forslag om å støtte Teknisk Ukeblad med fire millioner kroner oversendt som henstilling til Hovedstyret.

Eierne av Ingeniørforlaget, NIF, NITO og Polyteknisk forening, arbeider sammen med ledelsen i forlaget med en ny strategi for å få lønnsomhet i et svakt annonsemarked.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.