NETTARKIV

NIF gratulerer70 år

Tidl. vegsjeg i Buskerud

sivilingeniør

Trygve Rognan

Drammen, 6. august

60 år

Overingeniør Vedlikehold

Paul Tokle

Borregaard Ind. Ltd.

Sarpsborg, 12. august

Adm. direktør

Olav Furnes

Inter Scandic AS

Oslo, 13. august

Rådgiver/professor II

Aage Heie

Interconsult ASA/NTNU

Trondheim, 15. august

Produksjonssjef

Ingar Hans Heie

Reichhold AS

Fredrikstad, 15. august

50 år

Professor

Bjørg Egelandsdal

Institutt for næringsmiddelfag - NLH

Stabekk, 12. august

Bransjesjef

Stein-Iver Koi

TBL

Oslo, 12. august

Etatsdirektør Banesystem

Jens Melsom

Jernbaneverket - Hovedkontoret

Oslo, 18. august

Produktsjef/senior VP

Oddbjørn Malmo

Kongsberg Maritime Ship Systems

Trondheim, 18. august

Les mer om: