ARBEIDSLIV

NIF forsvinner -Agrippa inn?

- Navneutvalget vurderer navn i tre retninger, sier Iver Pehrson, som leder NIFs navneutvalg.

Den enne retningen er et selvforklarende navn som sier noe om hva foreningen er. I denne gruppen faller Teknologene og Realistene. Deretter er det en sammensetning eller et konstruert ord som skal kunne uttales og utvikles til et egennavn. Tekna faller i denne kategorien. Navnet kan forklares som en forkortelse av Teknisk- naturvitenskapelige akademikere. Pehrson understreker at fra navneutvalgets side er det viktig at navnet skal kunne brukes alene, ikke som en forkortelse som krever forklaring.

Den siste retningen er historiske navn. I denne gruppen faller Agrippa og Kepler.

Agrippa var keiser Augustus høyre hånd og en stor hærfører. I tillegg var han en dyktig ingeniør og planlegger. - Han har etterlatt seg to monumentale byggverk, det ene er tempelet Pantheon i Roma, det andre er akvedukten Pont du Gard i Frankrike.

Pont de Gard står på Unescos World heritage list, mens Pantheon er erstattet av en nyere kopi.

Kepler viser til den tyske astronomen og matematikeren Johannes Kepler. Han fant de tre Keplers lover som beskriver planetenes bevegelser rundt solen.

Utvalget hadde sitt første møte i januar og har til nå hatt seks møter.

Forslaget om navneendring ble fremmet av studentmedlemmene på Representantskapsmøtet i 2001. - Vi har et forklaringsproblem når sivilingeniører forkorter seg til NIF, sier Pehrson. - Dessuten later det nå til at sivilingeniørtittelen forsvinner med den nye bachelorgraden. Det åpner for muligheten til å finne et mer inkluderende navn for en forening hvor mer enn 20 prosent av medlemmene ikke er sivilingeniører.

For navneutvalget er det et mål at navnet kan forbindes med de positive begrepene mot, kraft, trygghet, synlighet og støtte. Det er også viktig at navnet kan vare lenge og ikke risikerer å bli misvisende eller utdatert i løpet av få år.

Pehrson bekrefter at han forventer oppstuss rundt et navneskifte. - Navneskifte har avstedkommet vanskelige debatter tidligere. Vi er jo en konservativ gjeng.

Det er bakgrunnen for at prosessen er gjort så grundig. Navneutvalget skal ha sitt siste møte i juni. Deretter går innstillingen til hovedstyret. Hovedstyret vil bruke høsten til å diskutere navneskiftet med NIFs lokallag. Allerede om kort tid vil navneutvalget gjennomføre en spørreundersøkelse blant et tilfeldig utvalg medlemmer. Representantskapsmøtet i mai/juni 2003 vil kun få ett navneforslag å stemme over.

Til sammen er det kommet forslag fra 30 medlemmer. Nå står altså kun fire igjen. - Jeg vil ikke si noe mer. Dette er en sak som Hovedstyret skal få drøfte før den endelige avgjørelsen blir tatt på Representantskapsmøtet sommeren 2003.

Navneutvalget består, i tillegg til lederen Iver Pehrson, av Lill Erlandsen og Sissel Bergljot Eggen. NIFs generalsekretær Kåre Rygg Johnsen er sekretær og informasjonssjef Tom Dalbakk har status som obeservatør.