NHO vil bøtelegge staten

NHO vil bøtelegge staten
KLAGER: NHO kjemper for fri konkurranse. Bilde: STEIN JARLE OLSEN

NHO mener staten deler ut oppdrag i det stille, og på den måten ødelegger for fri konkurranse.

Derfor har de klaget seks statsetater inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa).

Skadelig

– Dette er veldig skadelig for konkurransen. Det hindrer innovasjon og nyskaping. Vi vil ikke beskytte hoffleverandører, sier NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes og direktør Petter Haas Brubakk i NHOs næringspolitiske avdeling til Aftenposten.

Dette er avdelingene de har klaget inn for klagenemnda:

Forsvarsbygg, Husbanken, Helsedirektoratet, Statens innkrevingssentral, Norsk Tipping og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

 De samme etatene har tidligere fått kraftig kritikk av Riksrevisjonen.

Les mer om: