NHO roser klimaavtale

NHO roser klimaavtale
Finn Bergesen jr. inviterer til debatt om norsk skole i NHOs årskonferanse tirsdag. Bilde: Johannessen, Sara

NHO-sjef Finn Bergesen roser miljøvernminister Erik Solheim (SV) for avtale om NOx-reduserende tiltak.

- Dette er en vinn-vinn-situasjon for næringslivet og staten. Avtalen betyr mindre kostnader for næringslivet enn å betale avgift, sier Bergesen til Dagens Næringsliv.

Bergesen peker på at avtalen gir større klimaeffekt, fordi penger brukes på utslippsreduserende tiltak i ordningen i stedet for avgift til staten.

- Jeg mener vi nå har fått en målrettet avtale som kan gi økt konkurranseevne og teknologiutvikling, sier Solheim.

På tide

Bergesen mener tidligere regjeringer har sviktet når det gjelder NOx-utslipp.

- Man har skjøvet ting foran seg, sier Solheim til DN.

Skip på naturgass

Norge må redusere sine NOx-utslipp med ytterligere 18 prosent for å oppnå de internasjonale forpliktelsene i Gøteborg-protokollen.

- Det mangler gode konkrete planer. Storstilt konvertering til naturgass er løsningen, sier NTNU-professor i petroleumsteknologi Jon Steinar Gudmundsson til DN.

Gudmundsson foreslår at Hurtigruten og andre kysttransportører må tvinges over på naturgass.

- Ved vanlig bruk i busser, lastebiler og båter, gir naturgass 50-80 prosent minder NOx-utslipp enn diesel, sier Gudmundsson.

Les mer om: