NFAs subsea-ekspert tar pulsen på temaet

Han konkluderer med at automatisering blir stadig viktigere.

NFAs subsea-ekspert tar pulsen på temaet
Elektriske kontrollsystemer blir stadig mer aktuelle for havbunnssystemer. Bilde: FMC

FMC Technologies

  • En av verdens ledende leverandører av teknologi og utstyr til subsea olje- og gassproduksjon.
  • Forretningsområdet subsea prosessering ble etablert i 1999, og omfatter subsea separasjon, pumping og kompresjon.
  • Eksempler på havbunnsprosessanlegg er Tordis, Pazflor og Marlim.

Ola Jemtland

  • NFAs ekspert på subsea (havbunnssystemer).
  • Ansatt hos FMC Technologies.
  • Jobber som seksjonsleder innen havbunnsprosessering med ansvar for elektrisk kraftdistribusjon, instrumentering og prosesskontroll.
  • Mer enn 20 år med erfaring innen olje- og gassproduksjon, først i Kværner Engineering (nå Aker Solutions) og fra og med år 2000 i FMC Technologies.
  • Har også arbeidet med SAS (Safety and Automation System), instrumentering og telekommunikasjon.
  • Er fra Oslo.
  • Utdannet ved University of Colorado, Boulder i 1987 (B. Sc. / Siv. Ing. - Electrical Engineering & Computer Science).

Tekst: Tom Kristian Venger, NFA

Hva er det viktigste innenfor ditt ekspertområde nå?

Teknologiutvikling innen automatisering, prosesskontroll og instrumentering for fremtidens havbunns-prosessanlegg. Markedet innenfor slikt utstyr er i vekst.

Kompleksiteten og krav til funksjonaliteten på subsea-prosessutstyr øker, og ny teknologi er i stadig utvikling.

Ola Jemtland er NFAs ekspert på havbunnssystemer (subsea).
Ola Jemtland er NFAs ekspert på havbunnssystemer (subsea). Privat/FMC
 

Hva er trendene i markedet?

Stadig mer komplekse, kompakte og avanserte subsea-prosesstasjoner som også setter økte krav til raskere responstid fra kontrollsystemene.

Hva er de største utfordringene?

SIL-krav til subsea-utstyr og sikkerhetssløyfer, distribuerte prosesskontrollsystemer, utstyrsmonitorering, oppetid og tilgjengelighet, responstid, samt strenge krav til kvalifisering av elektronikkutstyr, referer til ISO 13628-6.

Hvordan løses disse utfordringene?

Det er nødvendig med innovasjon, testing og hardt arbeid!

Hvordan er tilbakebetalingen (Return On Investment)?

Subsea-prosessering er med på å øke utvinningsgraden i undervannsbrønner betydelig, og har følgelig en høy grad av return on investment.