NFAs ekspert innen Avanserte Fartøyer, Asgeir J. Sørensen, tar pulsen på fagområdet

Det er smartere, sikrere og grønnere som gjelder.

NFAs ekspert innen Avanserte Fartøyer, Asgeir J. Sørensen, tar pulsen på fagområdet
Fartøyene blir stadig sikrere, smartere og grønnere. Bilde: Farstad Shipping

Professor Asgeir Sørensen

2013:              Direktør og forsker i AMOS

2011:              Partner og gründer i Ecotone AS

2002-10:        Gründer og adm.dir i Marine Cybernetics AS

1999:              Professor i marin kybernetikk, NTNU
1993-02:        Forsker, R&D koordinator, prosjektleder, avdelingsleder, teknologileder i ABB

1993:              Dr. ing. i teknisk kybernetikk, NTNU

1989-92:        Forsker ved MARINTEK

1988:              Sivilingeniør i marin teknikk, NTNU

Tekst: Tom Kristian Venger, NFA

Hva er det viktigste innenfor ditt ekspertområde akkurat nå?

Hovedfokus for øyeblikket er oppstart av et nytt senter for fremragende forskning – Senter for autonome marine operasjoner og systemer (AMOS). Vi har allerede sikret forskningsfinansiering på mer enn 600 millioner kroner i en 10-årsperiode fram til 2022.

I AMOS skal vi utvikle verdensledende kunnskap og kompetanse i teknisk kybernetikk og marin teknikk for anvendelser innen maritim, olje og gass, fiskeri og havbruk, offshore fornybar energi, marin vitenskap og marine mineraler. 

Vi skal utdanne mer enn 100 PhD og mange hundre MSc og utvikle nye professorater inn mot området. Denne satsningen vil merkes

Les også: Hovedpersonen bak Ulsteins Bridge Vision, Arne Ove Rødstøl

Hva er trendene i markedet?

Stadig mer avanserte teknologiske løsninger er påkrevd for å løse avanserte marineoperasjoner i krevende farvann og i arktiske strøk. Trendene går mot sikrere, smartere og grønnere skip, og transportløsninger.

Vi ser også en dreining mot olje og gassvirksomhet i dypere og kaldere områder, smartere og mer kostnadseffektive løsninger på grunnere farvann og marginale felt, og også tiltak som forlenger en stadig eldre sokkels levetid.

Det gjøres også mye innen kartlegging og overvåkning av store havområder og arktiske strøk for økt sikkerhet og klok ressurs- og miljøforvaltning.  

Innen fornybar energi fra havet – vind, strøm, bølger og marin biomasse – skjer det også mye spennende. Autonome løsninger med IKT vil være suksessfull teknologi.

Les også: Ulsteins Bridge Vision vant innovasjonspris på 1 million kroner

Hva er de største utfordringene?

 

Det er flere utfordringer å gripe fatt i. Dersom vi tar utgangspunkt i globale utfordringer, slik som tilgang på energi, mat, mineraler, klima og miljøutfordringer, transportbehov, ser vi at mange av løsningene er knyttet til aktivitet i havrommet. Her er Norge en ledende nasjon der vi gjennom den særnorske superklyngen - maritim, olje og gass og fiskeri og havbruk, kan bidra med noe som virkelig monner. Dette er meningsfylt og industrielt viktig for å sikre norsk verdiskapning, bærekraft og trivsel for de kommende generasjonene. 

Hvordan løses disse utfordringene?

PÅ NTNU adresserer vi disse utfordringene med ulike vinklinger. Blant annet har NTNU nettopp besluttet at Havromsvitenskap og teknologi skal være et fokusert tverrfaglig satsingsområde for de kommende år, med bidrag fra teknologer, naturvitere og samfunnsforskere. 

Vi kjemper for at norske myndigheter skal satse på bygging av nytt Ocean Space Center i Trondheim, som vil være en særdeles viktig infrastruktur for undervisning, forskning og testing. Ocean Space Center er en naturlig videreutvikling av de eksisterende laboratoriene som trekker på årene.

Les også: Reportasje fra Nor-Shipping 2013

Hvordan er tilbakebetalingen (Return On Investment)?

NTNU sin primærrolle er å utdanne kvalifiserte sivilingeniører og doktorander for det norske samfunn. Satsing på utdanning i en globalisert verden som utvikler seg stadig fortere blir bare viktigere og viktigere. NTNU bidrar også til innovasjon og nyskaping. Størstedelen av dette skjer i samarbeid med eksisterende industri. Der denne ikke finnes, spinner vi ut ny industri. Det er gledelig å se at det syder ut nye høyteknologiske selskaper fra oss. Norges «Silicon Valley» er den blå økonomien. Her er det enorme muligheter til å utvikle ny distributiv teknologi og innovative kommersielle løsninger og ta denne videre inn i kommersialisering som skaper nye arbeidsplasser og verdiskapning. Bevissthet og fokus på dette er økende.

Les også: Siemens har marinesertifisert Comfort-panelene