NFA melder om godt resultat

Foreningen hadde et bra år i 2013, både faglig og økonomisk.

NFA melder om godt resultat
Ingvild Johansen i Data Respons er ny styreleder i NFA. Bilde: NFA/Data Respons

NFAs nye ekspertpanel

Avanserte fartøyer: Asgeir Sørensen, NTNU

Industriell IT: Helge Mordt, Prediktor

Olje og gass - Instrumentering: Anne Lene Rømuld, Shell

Olje og gass - Subsea: Trond Bertmand, Statoil

Medisinsk teknologi: Espen Remme, Rikshospitalet

Prosesskontroll: Sigurd Skogestad, NTNU

Robotteknologi: Geir Hovland, UiA

Tekst: Tom Kristian Venger, NFA

For første gang passerte omsetningen ni millioner kroner, og overskuddet ble på over en million. Under årsmøtet i vår ble det delt ut en rekke priser, og æresmedlem nummer 15 ble utnevnt. NFA fikk også ny styreleder.

Populære samlinger

Årsmøtet på Gardermoen ble åpnet og ledet av avtroppende styreleder Geir Stuestøl, som ønsket delegatene velkommen. Administrerende direktør Lars Annfinn Ekornsæter gikk gjennom årsberetningen. I fjor var det høy aktivitet, med godt besøkte kurs og konferanser – en vesentlig årsak til det gode resultatet. NFA har hatt fokus på å utvide nettverket i 2013. Den samlede medlemsmassen har økt til 230 bedrifts- og institusjonsmedlemmer, nærmere 300 personlige medlemmer og rundt 500 studentmedlemmer.

Les: Styrer 70-tonns gripearmer for bygging av vindturbiner til havs

Revidert strategi

Geir Stuestøl presenterte NFAs reviderte strategi. NFAs visjon er å øke anvendelsen av automatisering for et bedre samfunn. NFA skal ligge faglig i forkant, og være en brobygger mellom teori og anvendelse. Foreningen skal bidra til å skape entusiasme og oppmerksomhet rundt faget, og bygge fagkunnskap og kompetanse i fagmiljøet. NFA vil frem mot 2017 jobbe mye innenfor helse og medisinsk teknologi, prosesskontroll, robotteknologi, olje og gass (subsea og instrumentering), industriell IT og avanserte fartøyer.

Nytt ekspertpanel og styre

Ingvild Johansen fra Data Respons AS ble valgt til ny styreleder. Hun overtar etter Geir Stuestøl som har sittet i to år. Rune Volden fra Ulstein Power & Control gikk ut, mens Berit Floor Lund fra Kongsberg Maritime AS ble valgt inn. NFA takker Rune Volden for seks års styrearbeid, både som styreleder og styremedlem.

En viktig bidragsyter i NFA er ekspertpanelet. Panelet består av fagpersoner fra virksomhetsområdene NFA representerer. Se hele ekspertpanelet for perioden 2014-2017 i faktaboks til høyre.

Les: Professor Sigurd Skogestad ved NTNU er vår mest internasjonale kybernetiker

Tre priser

 

NFA Prisen for 2013 gikk til professor Terje Kristoffer Lien. Lien har i mange år fremmet automatiserte løsninger i norsk produksjon. Han har skrevet flere bøker om robotisering og digital styring. Lien tok landets første doktorgrad innen robotteknologi  i 1980 og har vært faglærer for flere enn 20 doktorgradsstudenter. NFA Prisen består av en kunstplakett og 25.000 kroner.

Prisen for beste master-oppgave gikk til Henrik Anfinsen fra NTNU for oppgaven "Disturbance Attenuation in Linear 2 x 2 Hyperbolic Systems - With applications to the heave problem in managed pressure drilling". Arbeidet er innenfor automatisert boring, hvor boreoperasjoner i vanskelig reservoar krever nøyaktig regulering av trykket i brønnen.

Les: - Gi oss toppindustrisentre!, sier professor Terje Kr. Lien ved NTNU

Lakkeringsrobotens far

Ole Molaug ble utnevnt til æresmedlem i NFA. 83-åringen fra Bryne blir kalt lakkeringsrobotens far, og var hjernen bak verdens første lakkeringsrobot, som han utviklet hos Trallfa i 1967. Roboten, som fikk navnet Ole, revolusjonerte internasjonal lakkeringsindustri. Siden har blant annet Mercedes, Rolls-Royce og Ferrari fått sin lakk påført av Molaugs roboter.

Etter en kort periode i USA startet han i 1980 Akva AS, med tre kamerater. De patenterte automatisert fôringsanlegg for oppdrettsfisk.  I 1997 presenterte han et sensorbasert system som kan registrere når fisken er mett.  I 2006 gikk firmaet på børs under navnet Akva Smart. 

Ole Molaug er en av de mest anerkjente oppfinnerne i Rogaland og i Norge, og han er NFAs 15. æresmedlem. Les mer om Molaug på aktueltsidene i denne utgaven.

Les: Lakkeringsrobotens far Ole Molaug er ny æresmedlem i NFA