PRODUKSJON

Nettverk for framtids-tanker

«Nettverk for fremtidstenkning» startet med et brak på Håndverkeren i Oslo i går.

Nærmere tre ganger så mange som beregnet møtte opp for å høre Forskningsrådets Jan Dietz og en rekke visjonære personer innen næringsliv og forvaltning diskutere viktige samfunnspørsmål som ikke er synlige i den offentlige debatten - ennå.

- Vi vil stimulere til at perspektiver på framtida blir diskutert i åpne, tverrfaglige fora, sier spesialrådgiver Jan Dietz.

Han har selv i Forskningsrådet tatt initiativ til en rekke framtidsstudier etter såkalt «Foresight-metodikk», og vil bidra til at flere tar i bruk nye metoder for å analysere utviklingstrekk og framtidige trender.

Må følge opp

- Åtti- og nittitallets scenarietenking førte fram til interessante analyser, men scenariene førte ikke til særlig konkrete resultater, sier Dietz.

Han trekker fram den profilerte «Norge 2000» som eksempel på en analyse som stoppet etter at rapporten ble lagt fram. Bioteknologinemda kan derimot stå som eksempel på en prosess som både var bredt forankret og hadde gjennomslagskraft.

- Ved å trekke inn flere personer med forskjellig bakgrunn, eksperter og lekfolk, kan vi få bedre framtidsanalyser som tar høyde for flere utvikingstrekk. Det er også viktig å sørge for at analysen kommer til anvendelse. Arbeidet stopper ikke ved en sluttrapport, understreker han.

Den nye arbeidsgruppen i PF består av Kristin Karlsrud Haugse fra Performance Group, Wenche Nag fra Telenor FoU, Tom Karp fra Preview, Petter Ruud fra Statoil og Frede Hermansen fra Forsvarsdepartementet foruten Jan Dietz. Gruppen vil danne et råd med erfarne folk som kan bidra med råd og perspektiver, og arrangere flere møter utover høsten.

Gårsdagens møte ble viet temaet «disruptive teknologier», der FoU-direktør Hans Christian Haugli i Telenor og assisterende departementsråd Sverre Diesen i Forsvarsdepartementet innledet og debatterte med de fremmøtte.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.