T2

Nettsurfere mer deprimerte

Nettsurfing og depresjon henger nøye sammen, mener britiske forskere.
Nettsurfing og depresjon henger nøye sammen, mener britiske forskere. Bilde: Scanpix

Jo lengre tid man bruker på internett, desto mindre sannsynlig er det at man er lykkelig, konkluderer forskerne ved Institute of Psychological Sciences ved University of Leeds.

Som høna og egget

Om folk blir deprimert av å surfe mye på nett, eller om deprimerte mennesker lar seg tiltrekke av nettsurfing, tør forskerne derimot ikke å slå fast.

Det er en klassisk «høna og egget»-problemstilling, medgir de britiske forskerne, under ledelse av dr. Catriona Morrison.

– Internett spiller nå en stor rolle i våre moderne liv, men fordelene blir også ledsaget av en mørkere side, sier Morrison til Yorkshire Evening Post.

De avhengige verst

De britiske forskerne brukte selv internett for å komme i kontakt med forsøkspersonene, og drøyt 1.300 briter i alderen 16 til 51 år deltok i undersøkelsen.

– Det var stor sammenheng mellom tiden de benyttet på internett og hvor deprimerte de var, sier Morrison.

Blant forsøkspersonene fant de britiske forskerne også en gruppe som havnet i kategorien internettavhengige. Disse var i gjennomsnitt hele fem ganger så deprimert som de øvrige.

Må forske mer

– Mens mange av oss bruker internett til å betale regninger, handle og sende e-post, så er det en liten gruppe av befolkningen som har så store vansker med å kontrollere hvor mye tid de tilbringer på nett, at det påvirker deres daglige gjøremål, sier Morrison.

– Våre undersøkelser indikerer at overdreven nettbruk kan knyttes til depresjon, men vi vet ikke hva som kommer først; er det slik at depressive mennesker trekkes til internett, eller er det slik at internett forårsaker depresjon, sier hun.

– Vi må nå forske videre på dette og forsøke å fastslå årsaksforholdet, sier Morrison. (©NTB)

Les mer om: