Nettsted for barn

  • Arbeidsliv

Www.virvel.net skal ifølge utviklerne være et interaktivt nettsted, et flerkulturelt kunnskaps- og opplevelsestilbud som skal stimulere oppdagertrang, lærelyst og leseglede.

På sidene finner man rebuser, oppgaver og puslespill blant annet.

Veiviserne gjennom alle sidene heter Hegra, Tilla og Platyplus.