KRAFT

Nettleia øker kraftig

BYGGER MER NETT: Kraftlinjer koster. I 2010 blir nettleia nesten ti prosent høyere enn året før, rapporterer norske nettselskaper. Oppgradering av nettet er en av årsakene, melder NVE.
BYGGER MER NETT: Kraftlinjer koster. I 2010 blir nettleia nesten ti prosent høyere enn året før, rapporterer norske nettselskaper. Oppgradering av nettet er en av årsakene, melder NVE. Bilde: Colourbox
Kjetil Malkenes Hovland
3. feb. 2010 - 10:35

Nettleia for en gjennomsnittlig husholdning øker med 8,4 prosent i 2010.

Årsaken er blant annet økt aktivitet og høyere personalkostnad hos nettselskapene, og i tillegg høyere pris på varer og tjenester.

NETTLEIA ØKER: Oversikt over nettleie (blått) og avgifter (lilla) fra 1993 til 2010. Streken øverst viser realprisen inkludert avgifter. Kilde: NVE
Nettselskapene rapporterer inn til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og i år har de rapportert inn 8,4 prosent høyere nettleie enn det de rapporterte i 2009.

Økning på 3,6 øre

For en husholdning med forbruk på 20 000 kilowattimer (kWh) per år øker nettleia med 720 kroner i 2010. Legger vi til alle avgifter har nettleia for den gjennomsnittlige husholdningen økt fra 43 til 46,6 øre per kWh, ifølge NVE.

Nettselskapene jobber nå med å fornye nettet, og mange steder skal småkraft og vindkraft kobles til nettet. Det gir økt kostnadsnivå, og regninga går til strømkundene.

Men den økte nettleia gir ikke nettselskapene mer avkastning.

Tjener ikke mer

Selskapene får fastlagt av NVE hvor mye de kan ta inn i nettleie. Inntektene skal dekke driften og verditapet av nettet over tid. Det skal også gi en rimelig avkastning.

Den varslede inntektsrammen for nettselskapene er 17,1 milliarder kroner i 2010, mot 15,1 milliarder året før. Da er Statnetts inntektsramme holdt utenfor.

Dette tilsvarer en økning på 13,4 prosent.

Lavere inntekter i 2009

Rammene på 15,1 milliarder kroner i 2009 var 1,3 milliarder kroner lavere enn varslet. Ifølge NVE skyldes dette lav kraftpris og lav rente. Opprinnelig skulle rammene ha vært på 16,4 milliarder kroner. NVE-renten følger renten på 5-årige statsobligasjoner og har vært lavere enn man trodde i 2008. Referanseprisen på kraft har også vært lavere enn man antok på grunnlag av forward-priser fra Nordpool.

Les mer om: