ENERGI

Netteiere må skjerpe seg

11. jan. 2001 - 12:05

I et skriv til landets nettselskaper og kraftleverandører understreker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at nettselskapene må opptre nøytralt overfor brukerne av kraftnettet. Bakgrunnen er at NVE har en fått en del henvendelser som tyder på at prinsippet om like konkurransevilkår ikke alltid følges opp.

Rutiner og tiltak

NVE ber derfor nettselskapene vurdere sine rutiner og gjennomføre tiltak der det er behov for det, skriver direktoratet i en pressemelding. Også fra bransjen selv er det kommet ønske om at regelverket presiseres. NVE ønsker derfor å klargjøre hva myndighetene legger i kravet til nøytralitet.

I rundskrivet presiserer NVE at nøytralitet betyr ikke-diskriminerende opptreden og likebehandling av alle kraftleverandører og kundene deres. Informasjon fra nettselskapene gjennom for eksempel informasjonsblad og internettsider skal derfor ikke favorisere enkelte kraftleverandører.

Ved innflytting og nyetableringer tar kunden ofte bare kontakt med nettselskapet for å ordne med tilknytning til nettet. Enkelte nettselskaper har en praksis med å koble vedkommende direkte til en bestemt strømleverandør. Det er et klart brudd på nøytralitetsprinsippet. I slike tilfeller skal selskapet spørre om kunden har valgt kraftleverandør, og hvis ikke, be vedkommende gjøre det. Selskapet kan også henvise til Konkurransetilsynet som offentliggjør ukentlige oversikter over leverandører og priser.

Forskjellsbehandling

Nettselskapene har ansvaret for å samle inn og formidle måledata til kraftleverandørene. En del kraftleverandører opplever å bli forskjellsbehandlet ved at noen nettselskaper gir enkelte kraftleverandører tilgang til avregningsdata før andre. Dersom dataene kommer for sent, må kraftleverandøren enten fakturere sine kunder på bakgrunn av egne beregninger eller fakturere senere enn planlagt, noe som betyr at leverandøren taper penger. Kraftleverandørens rykte kan også bli skadet når selskapet ikke får fakturert i henhold til avtale med kundene. Dette er brudd på forskriften og virker konkurransevridende, sier NVE.

Når det gjelder fakturering kan nettselskapene velge flere løsninger, enten fakturere nettleie separat eller fakturere nettleie og strømforbruk sammen med kraftleverandør. Dersom nettselskapet velger å fakturere sammen med kraftleverandør, har alle kraftleverandører i netteiers område krav på å få samme muligheten, heter det i rundskrivet.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.