FORUM

Nettdrift på anbudDette har fått Norske Energikjøperes interesseorganisasjon (NEKI) til å reagere. Situasjonen som nå har oppstått er derfor en ypperlig anledning til å stille spørsmålet om nettdriften bør organiseres på en annen måte.

Da energiloven trådte i kraft på begynnelsen av 1990-tallet, ble kraftsektoren i hovedsak delt i to: en produksjons- og handelsdel som skulle være markedsstyrt, og en netteierdel som av naturlige årsaker er et monopol. Produksjons- og handelssektoren har gjennom sin konkurranseutsetting bidratt til at kundene har fått markedstilpassede produkter. Dagens overføringsselskaper er i stor grad basert på de gamle kommunale og regionale kraftselskapene. I NEKI tror vi ikke at dagens selskapsgrenser og driftsmodeller er optimale. Dagens nettleie er åpenbart basert på hva NVE via sine inntektsrammer bestemmer skal være maksimalt tillatte priser.

Nettselskapene har derfor ikke de incentiver i seg til å drive effektivt og til forbrukernes beste, da det ikke settes krav til hva som er effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. De førende målsettinger for nettselskapene har derfor vært å gi sine eiere høyst mulig avkastning i stedet for å tilby tjenester og priser som er til forbrukernes beste.

Mangel på konkurranse om distribusjonsnettskonsesjon medfører at forbrukerne er prisgitt nettselskapets evne til å drive nettet effektivt. Undersøkelser fra andre land viser at det er store forskjeller på hvor effektivt de ulike nettselskaper driver. Man må anta at slike forskjeller også finnes i Norge.

For å redusere overføringskostnadene og gi nettkundene et bedre tjenestetilbud tror vi at driften av overføringsnettene bør settes ut på anbud. Større og mindre operatører kan da tilby å drifte nettet i henhold til angitt leveringssikkerhet og avtalte nettariffer for nettkundene. Inntektene til eierne av overføringsnettene sikres ved at operatørene betaler en årlig leie for å drifte nettene. V trori denne modellen over tid skal fremskaffe betydelige rasjonaliseringseffekter og derved også kostnadsbesparelser for nettkundene.

Skal vi få til en mer rasjonell nettdrift, må politikerne på banen. Det er de som bestemmer rammebetingelsene for nettdriften. Her har de i alle fall muligheten til å endre en sektor både til samfunnets og forbrukernes beste.

Arne Kjeldsen

leder av NEKI

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.