IKT

Nett-tele til alle

– Innen 2004 vil vi tilby alle våre strømkunder bredbåndsforbindelse. Vi skal bli den dominerende bredbåndsutbyggeren på Vestlandet, sier Jarle Røst i BKKs strategistab.

Vellykket prøveprosjekt

BKKs nylig avsluttede prøveprosjekt (se Teknisk Ukeblad 42) er bakgrunnen for at selskapets styre nå har gått inn for disse planene. Dermed blir BKK de første som lover høyhastighetsteknologi til alle privatkunder i et gitt område. Regjeringen har i sin handlingsplan for bredbåndskommunikasjon forutsatt at alle norske husstander skal ha tilbud om bredbåndstilgang innen 2004.

BKK benytter både strømnettet, fiberkabel og radioforbindelse som aksessform i sitt pilotforsøk. – Forsøkene viser at alle de tre kanalene kan brukes i bredbåndskommunikasjon. Valget avhenger av den enkelte kundes behov. Vi ser at det for enkelte brukeres vedkommende også kan bli aktuelt å trekke fiber helt frem til huset, sier Røst.

Godt i gang

Når det gjelder det overliggende transportnettet, er BKK allerede godt i gang med utbyggingen. Det er spunnet fiber fra Os til Sognefjorden med forgreininger ut til alle bydelene i Bergen.

BKK er også medeier i ElTele Vest. De satser i første rekke på kommunikasjonstilbud mot næringslivet. – Dette tilbudet retter seg mot private brukere. Dermed havner vi ikke i en konkurransekonflikt, sier Røst.

Han ser for seg at kommunikasjonstilbudet vil bli brukt til å formidle tradisjonell TV, satellitt-TV, video på forespørsel, telefon og Internett. I tillegg kommer tjenester som automatisk strømavlesing, smarthus-løsninger som temperaturstyring og alarmer, samt mye, mye mer.

Les mer om: