ARBEIDSLIV

Nesten reelt, ekte suksess

Halden: De ti som arbeider med Virtual Reality (VR) i Halden, tar fra årsskiftet steget fra å være en seksjon til å bli egen avdeling ved Institutt for energiteknikk (IFE). Om ett til to år skal antallet ansatte være doblet, på noe lengre sikt regner seniorforsker og seksjonsleder Terje Johansen med tidobling. I år omsetter VR-seksjonen for knapt fem millioner kroner, allerede om et par år skal omsetningen opp mot 15 millioner kroner.

Starten på IFEs sterke vekst innen VR var et oppdrag for det svenske kjernekraftverket i Oskarshamn i 1996. IFE har siden utviklet systemer for bruk av kunstig virkelighet til å designe, teste og verifisere kontrollrom, først og fremst for kjernekraftverk. Suksessen kommer som et resultat av forskning finansiert gjennom Halden-prosjektet, finansiert gjennom OECD.

Atomkraftverk

Arbeidet har vakt interesse langt ut over Norges grenser. Etter et vellykket pilotprosjekt har IFE videreført kontrakten med et japansk kjernekraftverk om bruk av VR-teknologi for å forberede stenging av kraftverket. Ved hjelp av PCen kan operatørene trene på operasjonene de skal gjennomføre. Ved hjelp av enkle hjelpemidler kan operatørene bevege seg rundt i kraftverket og selv se hvilke strålingsdoser de utsettes for.

Det er et enormt potensial som ligger foran IFEs føtter. Kravene til dokumentasjon og verifikasjon er meget høye for alt arbeid som utføres på kjernekraftverk. IFEs programmer gjør jobben enklere og rimeligere enn eldre systemer. I hele verden er det i dag rundt 450 aktive reaktorer. Svært mange av disse ble bygget på 60-70 tallet. – Med en levetid på opp til 40 år betyr det at mange reaktorer står foran de samme utfordringene som IFE er i ferd med å løse for det japanske kraftverket, forteller prosjektkoordinator Grete Rindahl, som har vært ansvarlig for samarbeidet med det japanske kraftverket.

Kundene kommer selv

For et par uker siden signerte IFE en større kontrakt med Electricité de France (EDF) om leveranser av programvare for design og verifisering av kontrollrom ved hjelp av VR-teknologi.

Samtidig er samtaler i gang med det tyske industrikonsernet GAH, som er store innen bygg og anlegg for energisektoren. GAH har selskaper over store deler av verden, og de ønsker nå å rendyrke sin firmaprofil blant annet ved å utnytte IFEs teknologi til å bygge kontrollrom med identisk profil verden over. Tidkrevende og kostbar modellbygging blir unødvendig, feil og mangler kan avsløres tidligere i prosessen og designere som arbeider med PC får en langt lettere arbeidssituasjon.

Samtlige kunder har selv tatt kontakt med IFE, salgsarbeid har så langt vært unødvendig. Ved siden av å tilby rimelige løsninger som ikke krever kostbart utstyr fra produsenter som Silicon Graphics, tror IFE selv at samkjøringen menneske – maskin er viktig. Også det er ivaretatt, blant annet gjennom utstrakt bruk av psykologer i arbeidet med utformingen av kontrollrom. IFE vurderer å legge store deler av systemet tilgjengelig på Internett. Alle med behov kan se hva som tilbys og prøve seg frem.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.