NYHETER

Nemko: Fra norsk monopolist til global storaktør.

Stiftelsen har de siste årene foretatt en suksessfull snuoperasjon.

Karer med testutstyret i orden: Lars Hjerpseth (ansvarlig for sertifiseringsavdelingen), Dag Tørvold (toppsjef) og Roger Berget (leder for elektromagnetisk kompatibilitet/EMC og miljø).
Karer med testutstyret i orden: Lars Hjerpseth (ansvarlig for sertifiseringsavdelingen), Dag Tørvold (toppsjef) og Roger Berget (leder for elektromagnetisk kompatibilitet/EMC og miljø).

Nemko

 • Etablert i 1933 som nasjonalt sertifiseringsorgan for elektriske produkter.
 • Har siden 1990-tallet utviklet seg til en global storaktør.
 • 520 ansatte, hvorav 120 befinner seg i Norge.
 • Testlaboratorium i Oslo og på Kjeller.
 • 22 virksomheter i 16 land, med testlaboratorier i de fleste tilfeller.
 • 5300 kunder i over 60 land.
 • Har 40 000 oppdrag årlig.
 • Omsetter for 86 millioner amerikanske dollar (2012).
 • Organisk vekst på 40 prosent siden 2008.
 • Har sammen med DNV etablert Presafe som sertifiserer Ex-utstyr og medisinsk utstyr.
 • Første akkrediterte sertifiseringsorgan på ny sikkerhetsnorm for automatiseringsutstyr (EN/IEC 61010-2-201).

Nemko ble opprinnelig etablert i 1933 for å sikre trygge, elektriske produkter i Norge. N-merket borget for trygg tilkopling til strømnettet.

Revolusjon

Siden nasjonal sertifisering opphørte tidlig på 1990-tallet, som en del av harmoniseringen innenfor EU og EØS, har stiftelsen foretatt en helomvending. I dag har Nemko virksomheter i 16 land og over 520 ansatte.

Toppsjef Dag Tørvold forteller til Automatisering at stiftelsen tilbyr elektronikkprodusenter global markedstilgang til 150 land. N-merket henger fortsatt med. Samtidig er Nemko akkreditert til sertifisering av produkter i henhold til en rekke standarder.

Ex kaller

Tørvold forklarer at tid ofte er viktigere enn pris for å få nye produkter sertifisert og ut på markedet.

- Det gir produsentene konkurransefortrinn, sier han.

Hovedkontoret ligger fortsatt i Norge, og det er totalt 120 ansatte her på berget. Det er testlaboratorium i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Toppsjefen ønsker seg enda flere ansatte, spesielt personer med Ex-kompetanse. Bakgrunnen er at stiftelsen i fellesskap med DNV har etablert Presafe, som blant annet sertifiserer produkter i henhold til det europeiske Atex-Direktivet og den internasjonale IECEx-ordningen

- Vi ansetter de vi får tak i med riktig erfaring innenfor Ex-områet, forteller Tørvold.

Ny sikkerhetsnorm

Framover vil det trolig bli enda større behov for stiftelsens tjenester i automatiseringsbransjen. Kollega Lars Hjerpseth, som er ansvarlig for sertifiseringsavdelingen, forteller at en ny sikkerhetsstandard for automatiseringskomponenter ble lansert nå nylig.

- Det er europanormen EN 61010-2-201 som er basert på den internasjonale IEC61010-2-201 og som i utgangspunktet bygger på britisk standard, forklarer sertifiseringssjefen.

Ifølge Hjerpseth handler det om en multilateral sertifiseringsordning. Nemko satser på å være blant de første til å bli akkreditert for å teste og sertifisere etter den nye internasjonale standarden.

Komponentfokus

Standarden dekker blant annet PLS-er, DCS, industri-PC-er, operatørgrensesnitt og nettverkskomponenter. Ifølge Hjerpseth setter den grenser for elektrisk sjokk og minsker risikoen for brannskader, mekaniske farer, spredning av brann fra utstyret, ekstrem temperatur, påvirkning fra fluider og fluidtrykk, påvirkning fra stråling (som lasere, ultralyd og ultrasoniske trykk) samt utslipp av gasser, eksplosjoner og implosjon.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.