SAMFUNN

Nei til gode prosjekter

– Vi fikk tilbake litt, sier informasjonsdirektør Katinka Leiner Greve. Opprinnelig foreslo regjeringen å kutte hele 230 millioner kroner. Men Leiner Greve gjør det klart at mange gründere nå må regne med å få avslag også til prosjekter som er gode og vel forberedt.

På forskningssiden skjedde det lite. Kritikken mot den manglende opptrappingsplanen ble gjentatt og Stortinget forsikret nok en gang at forskningsinnsatsen skal opp. Nå er det utsatt til høsten når regjeringen skal presentere sitt forslag til statsbudsjett for neste år.

Vi siterer fra Fremskrittspartiets merknader i budsjettinnstillingen: “Etter komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiets oppfatning er en krone ikke lik enhver annen krone i budsjettsammenheng”. (js)

Les mer om: