Nei, Nasa har ikke visst siden 1958 at den globale oppvarmingen ikke er menneskeskapt

Artikler på Nasas egne nettsider sier at klimaendringene vi ser i dag ikke kan forklares uten å vise til menneskelig aktivitet.

Nei, Nasa har ikke visst siden 1958 at den globale oppvarmingen ikke er menneskeskapt
Nasa har publisert en rekke artikler der de skriver at menneskelig aktivitet er det eneste som kan forklare klimaendringene vi observerer i dag. Montasje: Colourbox.com
Les mer om: