ENERGI

Neglisjerer spenningsfall

Kun en tredjedel av norske industribedrifter har installert avbruddsfri strømforsyning, såkalt uninterrruptible power supply (UPS).

I handelsnæringen er situasjonen enda verre, kun 30 prosent har UPS. Samtidig anslår strømkundene selv tapene til svimlende 1,7 mrd. kroner. Tapene fordeler seg på langvarige avbrudd (> 3 min), kortvarige avbrudd og spenningsdip med om lag 800, 600 og 250 mill. kroner pr. år. Spenningsdip er kortvarige fall i spenningen.

80 prosent av handels- og tjenestesektoren og 70 prosent av industrien har opplevd at dataanlegg svikter som resultat av uregelmessigheter i strømforsyningen.Tallene kommer frem i en Sintef-rapport basert på spørsmål om kostnader forbundet med avbrudd og spenningsforstyrrelser fra februar i år. Spørsmålene ble stilt til over 7000 norske bedrifter, husholdninger og offentlig virksomhet.

Prosessindustrien anslår selv at hver bedrift taper 1,2 mill. kroner hvert år som følge av spenningsdip. Nestent 40 prosent av bedriftene karakteriserer spenningsdip som et stort eller svært stort problem i Sintef-rapporten. For denne industrien følger deretter transiente overspenninger (kortvarige økninger i spenningen) med tap på 25.000 pr. bedrift pr. år. For høy stasjonær spenning og for lav stasjonær spenning utgjør tapene 43.000 og 143.000 kroner.

Forsømmer vedlikehold

Hos UPS-leverandøren MGE UPS Systems er ikke administrerende direktør Arild Bjørkedal overrasket over tapene bedriftene oppgir. Han forteller at selv om de aller fleste bedriftene har kjøpt et UPS-anlegg, er det overraskende mange som neglisjerer service og vedlikehold. Mange utvider også bedriftens dataanlegg uten å oppgradere UPS-anlegget.

- Hver eneste gang det har vært strømbrudd, får vi telefoner fra fortvilte IT-ansvarlige som ikke har kontroll på UPS-anlegget sitt.

Bjørkedal finner det vanskelig å tro at så mange bedrifter, spesielt i handelsnæringen, ikke har installert UPS. Han antyder at hvem som har svart på undersøkelsen kan være en feilkilde: - Min magefølelse sier at 70-80 prosent av bedriftene i handel har UPS, sier han.

Offentlig sektor dårligst

Bjørkedal mener det står spesielt dårlig til i offentlig sektor. Mange offentlige institusjoner har ikke noe definert krav til oppetid på IT-anlegg, og da blir et UPS-anlegg ofret eller nedprioritert.

Forsker Helge Seljeseth ved Sintef energiforskning bekrefter at det står dårlig til i offentlig sektor: - Det er bare å ta en runde på universitetsplatået her i Trondheim, så ser man det, sier han. Sintef utfører mange problemløsningsoppdrag.

Men også industrien får sitt pass påskrevet av Sintef-forskeren. - Det skyldes nok en kombinasjon av neglisjering og manglende kunnskap. Mange selskaper har for lange vedlikeholdsintervaller og noen har for dårlige komponenter.

Ifølge Seljeseth er det i dag urimelig mange korte avbrudd: - På 1970-tallet ble et stort antall jordslutningsspoler plukket ned. Det var greit da, men dagens maskineri er så proppet med elektronikk at det er langt mer ømfintlig for kvaliteten på spenningen.

Noen kraftselskaper har nå begynt å montere slike spoler igjen. De skal gi god sikkerhet mot kortvarige avbrudd som det er mye av spesielt når fuglene trekker vår og høst.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.