ENERGI

Negativ til støtte

– Vi er sterkt imot markedsvridende tiltak som produksjonsstøtte til enhver form for energiproduksjon. Vi er heller ikke veldig glade i investeringsstøtte, men har så langt akseptert dette, sier administrerende direktør Knut Herstad i Enfo til tekblad.no.

NVE har nettopp gitt konsesjon til Statkraft for å bygge tre vindkraftparker på Smøla, Hitra og Stadt på til sammen 276 MW. Dette forutsetter statlige susidier på nærmere en halv milliard kroner.

– Vi vil heller basere oss på det vi kaller et sertifikatbasert markedssystem (se lenke til forklaring i slutten av artikkelen. red.anm.). Det vil foregå på mer renhårige konkurransemessige prinsipper. Vi har hatt en nyttig dialog med både vår egen regjering og våre europeiske interessepartnere, og nå skjer det ting i den retning. Regjeringen har blant annet satt i gang et utredningsarbeid for å finne ut hvordan en slik løsning kan implementeres i vårt system.

Herstad er også i tvil om fornuften i å bruke så mye offentlige penger til å subsidiere vindkraft.

– Uten at jeg har noen regnestykker klare, så tror jeg vi kunne fått vel så mye ny kraft ut av det eksisterende vannkraftsystemet med like mye offentlig støtte, tror han.

Les mer om: