Nedsenkbare merder kan åpne for mer havbruk

Undervannshavbruk kan løse flere problemer, men passer ikke for all slags fisk, ifølge forskere som har samlet tilgjengelig kunnskap om temaet.

Nedsenkbare merder kan åpne for mer havbruk
Atlantis Subsea Farming er blant selskapene som har testet nedsenkbare merder. Foto: Atlantis Subsea Farming/SinkabergHansen

Helt siden 1970-tallet er det blitt gjort forsøk med fiskeoppdrett i merder som er senket under vann, men de siste årene har antallet vitenskapelige artikler om temaet økt betydelig.