FISKEOPPDRETT

Nedlagt steinbrudd skal produsere 36.000 tonn fersk laks – uten lus

På Indre Harøy i Hustadvika har Salmon Evolution startet byggingen av det som blir et av Europas største landbaserte oppdrettsanlegg.

Herfra skal det etter hvert proudseres 36.000 tonn laks hvert år. Selskapet bak anlegget, Salmon Evolution, mener de skal klare å oppnå bedre fiskehelse med et landbasert anlegg som gir økt kontroll over vannkvaliteten.
Herfra skal det etter hvert proudseres 36.000 tonn laks hvert år. Selskapet bak anlegget, Salmon Evolution, mener de skal klare å oppnå bedre fiskehelse med et landbasert anlegg som gir økt kontroll over vannkvaliteten. Illustrasjon: Salmon Evolution

Dette er det første anlegget til selskapet, som ble stiftet sommeren 2017. Første byggetrinn skal gi kapasitet til å produsere 9.000 tonn fisk, ferdig utbygd skal anlegget ha en kapasitet på 36.000 tonn. Planen er å få første smolt på plass fjerde kvartal 2021 og første slakting i fjerde kvartal 2022.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.