Ned med transportvekten

– Med vår beholder trenger du mye mindre passiv is til å kjøle varene. I stedet benyttes kjøleluft fra et aggregat. Dermed sparer du mye vekt, hevder Dahlberg.

Når vogntoget returnerer kan transportbeholderen klappes sammen og stykkgods stables oppå.

Oppfinneren, som er prosjektleder ved Eco Pak, har fått patent på produktet. Verktøymaker Ole Haugerudbråten har bidratt med konstruksjonshjelp, og Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) har gitt økonomisk støtte.

Les mer om: