NETTARKIV

Ned med kostnadene

28. feb. 2001 - 18:32

Bedre driftssikkerhet og tilgjengelighet kan spare bedrifter for millioner av kroner. Det er budskapet til utstillerne på Drift & Vedlikehold 2001.

– Vi anser det som svært viktig å styrke driftssikkerhet og tilgjengelighet i ulike former for prosessindustri – og arbeider mye med slike spørsmål, sier Jan Rudén, markedssjef for Skandinavia i SKF. Rudén har sikret seg en stand på 100 m2 i Sjølystsenteret under messen. – Deltakelsen tidligere år har gitt oss kontakt og samarbeid med nye og gamle kunder. Også denne gang vil vi fokusere drift og driftssikkerhet.

SKF, som oppgis å være verdens største produsent av kulelagre og har 40.000 ansatte på verdensbasis, er et anerkjent service-selskap. Vedlikehold og driftssikkerhet er blitt en viktig del av virksomheten. – Utenom sofistikerte lagerløsninger, har vi blant annet elektronisk overvåkningsutstyr for maskinkontroll som vi kan arbeide med i bedrifter direkte eller online fra våre kontorer. Med dette utstyret kan man forutse når det kommer til å skje et havari, sier Rudén.

Millionene ruller

Terje Kittilsen, avdelingsleder i SKF Service, Skien, påpeker hvor viktig det er å utføre maskin- og lagertilstandskontroll – også i garantitiden. Han viser til et eksempel fra to bedrifter. De har egne inspektører for maskintilstandskontroll og godt utbygde systemer for periodisk og online tilstandskontroll. Her kan det dokumenteres at maskintilstandskontroll gir betydelige besparelser og mer pålitelig drift. Begge sparer ca. 10–15 millioner kroner årlig på off/on-line vibrasjonskontroll, kan Kittilsen fortelle.

– Den ene bedriften er en papirfabrikk som har installert nytt produksjonsanlegg som blant annet består av to hovedraffinører og en rejectraffinør. Raffinørene maler opp treflis til tremasse. Hovedraffinørene har to maleskiver, hver drevet av en elmotor på 15.000 kW. Rejectraffinøren har en roterende skive som maler opp returmasse fra siler.

Produksjonstap

Stopper hovedraffinørene, er produksjonstapet ca. 100.000 kr/time. Stopper Reject, er tapet det dobbelte ca. 200.000 kr/time, opplyser Kittilsen. – Under prosjekteringen av anlegget var det mye diskusjon om man skulle ha online vibrasjonskontroll eller ikke. Bedriften besluttet å installere et slikt. Det overvåker raffinørenes elmotorer og lagerpakker for maleskiver, sier Kittilsen.

Lagerpakken består av tre sfæriske aksialrullelagre med diameter 280 mm. Systemet detekterte feil på lageret. Frekvensanalyse viste at vibrasjonsøkningen var forårsaket av en skadet innerring.

Hver time en hovedraffinør står, reduseres produksjonen med 50 prosent. Det gir et produksjonstap på 100.000 kroner pr. time eller omtrent 2 millioner kroner pr. døgn. Om en av lagerskadene hadde forårsaket maleskivehavari og ikke planlagt stopp, ville reparasjonskostnader og produksjonstap blitt minimum 6–8 millioner kroner. Online-systemet koster kun 10 prosent av et slikt tap, påpeker Kittilsen.

Sentrale aktører

En av de store aktørene innen vedlikeholdssystemer og -løsninger er IFS, som også blir å finne på Drift & Vedlikehold. Selskapet har utviklet muligheten å utveksle data i realtid med ulike typer av industristyresystemer. – Det åpner helt nye muligheter for kommunikasjon i grenselandet mellom administrative systemer, for eksempel vedlikehold, og produksjonssidens automasjonssystemer, opplyser Georg Andreassen i IFS.

Når en hendelse i produksjonssystemet inntreffer, som foranlediger et inngrep fra vedlikeholdssiden, overføres informasjon fra produksjonssystemet til IFS Applications. En arbeidsordre for å avhjelpe den aktuelle feil skapes ut i fra kriteriestyrt forebyggende vedlikehold – uten krav til at personer gjør manuelt arbeid.

Optimering og vurdering

IFS Applications kan kontinuerlig fange opp data fra produksjonen for optimering og vurdering. Kommunikasjonen mellom IFS Applications og automasjonsutrustning på produksjonssiden bygger på at et Scada operatørsystem kan utgjøre en forbindelse mellom de to systemverdener.

Det egentlige arbeidet i å tilrettelegge en slik løsning består i å definere hvilke signaler/måleverdier som man vil overføre mellom systemene, og hvordan disse skal utnyttes. Dette er en diskusjon som krever samspill mellom personell fra begge systemverdener.

Data som i dag finnes tilgjengelig i automasjonssystemet, utgjør et bra grunnlag for tilstandsbasert vedlikehold, produksjonsoppfølging, TAK-analyse (Tilgjengelighet, Anleggseffektivitet, Kvalitet) og produksjonsplanlegging.

IFS har tatt et steg inn i dette landskapet, sier Andreassen. – Dette er kanskje det første forretningssystemet som kommuniserer mot automasjonssiden via en standardisert kommunikasjonslenke – OPC – Ole for Process Control.

HMS

Servi Motion Control AS – tidligere Berendsen PMC – presenterer sine produkter innen forskjellige fokusområder på Drift & Vedlikehold 2001. – Helse-Miljø-Sikkerhet er ett fokusområde. Innen helse tar vi for eksempel med utstyr for pusteluft siden vi driver med pneumatikk. For å spare miljø tilbys produkter som gjør at kundene ikke trenger å skifte hydraulikkolje og smøreolje så ofte, sier avdelingssjef Eivind Hansen.

Berendsens PMC-avdelinger i Norden ble i fjor kjøpt av svenske Dacke Hydraulik AB, et datterselskap av Hexagon. Som et resultat av eierskiftet har Berendsen PMC Norge nå tatt nytt navn i bruk: Servi Motion Control. Stikkord for virksomheten er distribusjon av hydraulikk, pneumatikk, lagringer og transmisjoner. Det handler også om design, produksjon, montering og installering av kundetilpassede systemer, samt tjenester og produkter innen service og forebyggende vedlikehold.

Svensk innslag

TGOJ er Sveriges eldste jernbaneselskap. De holder til i Åmål, like ved den norske grensen. Selskapet har som mål å markedsføre seg sterkere i Norge.

– Deltakelse på Drift & Vedlikehold er en viktig del i en slik strategi, sier

I senere år har de arbeidet mer og mer opp mot industrien. Denne delen av virksomheten utgjør nå halvparten av omsetningen. – På messen vil vi blant annet profilere våre tjenester for industri, energisektor og skipsfart. Det dreier seg om reparasjon og vedlikehold av maskiner, elmotorer, generatorer og transformatorer, forteller Tomas Olin, salgs- og markedsansvarlig i TGOJ.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.