NYHETER_BYGG

NCC tok første opera-stikk

Først skal et par av Havnevesenets lagerbygg fjernes. Søndre avkjøring fra Bispelokket må også vekk, samtidig som en ny av- og påkjøring blir bygget noen hundre meter lenger sørøst. Det er denne kontrakten NCC er i ferd med å få.

De øvrige tre selskapene som har levert anbud har i praksis klagefrist helt frem til kontrakten signeres. - Det gjør vi antakeligvis i neste uke, sier prosjektleder Terje Olsen hos Statsbygg.

Prosjektdirektør Roar Bjordal i Statsbygg forteller at byggearbeidene skal starte i oktober.

- Det var en ren prisavgjørelse, de øvrige tildelingskriteriene som kvalitet og fremdrift var ellers like. Selv om denne kontrakten er liten, er den ansett som viktig for selskapene som ønsker å posisjonere seg for de større entreprisene som kommer.

Neste kontrakt på grunnarbeider deles ut i november og blir på mer enn hundre millioner kroner. Invitasjon til neste trinn i grunnarbeidene vil bli sendt ut før jul.