NYHETER_BYGG

NCC med på Snøhvit-utbygging

Dordi Digre
8. feb. 2002 - 10:19

Det er ikke bare offshoremarkedet som kan nyte godt av den planlagte Snøhvit-utbyggingen. Også landbasert industri har mulighet til å bidra. LNG-anlegget (liquified natural gas) på Melkøya blir det største av sitt slag i Europa, og er et av de største utbyggingsprosjektene i Skandinavia.

NCC skal i tillegg til sprenging og planering også bygge kai, dokk og vanntuneller samt utføre mudring. Arbeidet starter straks Stortinget har vedtatt Snøhvit utbyggingen, og skal pågå i ett år.

Da skal prosessanlegget og fire gasslagertanker installeres. Det tyske selskapet Linde ble i desember 2000 tildelt en kontrakt på preliminær design av anlegget, og fikk to opsjoner på fremtidig arbeid.