ARKIVNYHETER

NCC langt under konkurrentene

Fire meter er maksimal tillatt høyde i Svandalsflonatunnelen. Før året er omme skal den og de øvrige tunnelene på Haukeli- og Røldalsfjellet skiltes for en høyde på 4,2 meter.
Fire meter er maksimal tillatt høyde i Svandalsflonatunnelen. Før året er omme skal den og de øvrige tunnelene på Haukeli- og Røldalsfjellet skiltes for en høyde på 4,2 meter. Bilde: Kai-Inge Melkeraaen

76,5 millioner kroner forlanger NCC for å utvide Røldals-, Svandalsflona- og Haukelitunnelen. Ved første utlysning i fjor vår kom det bare ett anbud, og det var på 235 millioner kroner. Kostnadsrammen hadde blitt sprengt hvis man hadde gått videre med det. I stedet for å be Stortinget om mer penger, valgte Vegvesenet å modifisere oppdraget og lyse det ut på nytt.

Interessen var større ved denne gangen. Foruten NCC ga Veidekke og Mesta anbud, men prisene spriker formidabelt. Veidekke vil ha 95,3 millioner kroner for jobben, mens Mesta forlanger 139,6 millioner!! Skanska som var eneste anbyder i første runde, ga byggherren beskjed om at man ikke hadde kapasitet til å regne på jobben nå.

Den store forskjellen på de to utlysningene gjelder den tekniske utrustningen i tunnelene. I fjor ville Vegvesenet skifte ut alt, nå vil man beholde alt. Foruten profilutvidelse omfatter oppdraget vann- og frostsikring og reparasjonsarbeid.

Les mer om: