NCC fikk 7 km på E18 i Vestfold

NCC fikk 7 km på E18 i Vestfold

Strekningen inngår i den langsiktige planen om firefelts motorveg fra Oslo til Kristiansand, og vil bidra til å ferdigstille firefelts motorveg fra Oslo til Larvik. Prosjektet omfatter 7 km ny motorveg, åtte nye bruer, fire kulverter, samt 1 km fylkesveg og tre planskilte kryss. NCC skal ferdigstille sin del av prosjektet høsten 2014.

- Vi ser veldig frem til å starte på denne jobben. Dette vil forbedre veisikkerheten kraftig og avlaste nærmiljøet. Det blir også spennende å bidra til å gjøre en overbelastet veistrekning mye bedre for de reisende, med tanke på reisetid og kødannelser, forteller distriktssjef Knut Liavaag i NCC.

Strekningen fra Gulli til Holmene er en del av hovedprosjektet Gulli - Langåker, som binder Tønsberg og Sandefjord sammen med firefelts motorveg. På strekningen mellom Gulli og Holmene skal NCC bygge motorveiens sydgående vegløp fra grunnen, mens det eksisterende vegløpet skal rehabiliteres og utgjøre to nordgående felt. Arbeidet vil starte i løpet av sommeren og det nyoppkjøpte Vestfold-selskapet, Carl C Fon AS, har vært en viktig bidragsyter for å få til jobben.

- Det er en stor fordel at NCC nå eier Carl C Fon AS. De er kjent i området og har all sin virksomhet i nærheten av prosjektet, noe som vil gi de en viktig rolle under byggingen, forteller Liavaag.

Les mer om: