Navarsete: Maksfart framleis 100 km/t

Navarsete: Maksfart framleis 100 km/t
(Bilde: SEH)

I si vurdering har departementet lagt vekt på verknadene trafikktryggleik og miljø, mellom anna utslepp av klimagassar. Vurderinga til Samferdselsdepartementet er i hovudsak i tråd med tilråding frå Vegdirektoratet, som har utarbeidd ei omfattande utgreiing om saka.

Forsøksordning med ”dynamiske fartsgrenser”

I eit brev til Vegdirektoratet gjer Samferdselsdepartementet det elles klart at Vegdirektoratet kan opprette ei forsøksordning med såkalla dynamiske fartsgrenser på strekningane E6 nord for Oslo og E18 i Vestfold. - Ei ordning med dynamiske fartsgrenser vil seie at fartsgrensa kan setjast ned når det er vanskelege ver- og føreforhold, høg ulukkesrisiko og ugunstige miljøforhold. Dette kan vere med på å sikre god trafikkflyt og trygg trafikk, seier samferdselsministeren.

100 km/t skal framleis vere den høgaste fartsgrensa for dei to strekningane som blir omfatta av forsøksordninga med dynamiske fartsgrenser, går det fram av brevet frå Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå