MOTOR

Navarsete forvirret om avgiftslette

VET INGEN TING: Samferdselsminister Liv Signe Navarsete innrømmer overfor Teknisk Ukeblad at myndighetene ikke vet hvordan de skal løse statens enorme inntektstap ved avgiftslette på ladbare biler. EBL-direktør Steinar Bysveen vil ha det samme avgiftsnivået på ladbare biler som det er på dagens elbiler.
VET INGEN TING: Samferdselsminister Liv Signe Navarsete innrømmer overfor Teknisk Ukeblad at myndighetene ikke vet hvordan de skal løse statens enorme inntektstap ved avgiftslette på ladbare biler. EBL-direktør Steinar Bysveen vil ha det samme avgiftsnivået på ladbare biler som det er på dagens elbiler.Bilde: Truls Tunmo
Truls Tunmo
14. mai 2009 - 07:10

Innen 2020 skal den norske bilparken bestå av minst 10 prosent ladbare biler.

Må balanseres

Dette målet ble presentert under en pressekonferanse hos elbilprodusenten Kewet på Økern i Oslo tirsdag.

En ressursgruppe ledet av EBL-direktør Steinar Bysveen presenterte rapporten «Handlingsplan for elektrifisering av veitransport» for samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

– Jeg vet ikke hvordan vi skal løse tapte inntekter til staten på grunn av avgiftslette til ladbare biler. Det er ikke tatt stilling til dette. Men det må nok balanseres i budsjettene fremover, sa Navarsete til Teknisk Ukeblad.

Les også: 30.000 i støtte til elbilkjøp

Taper mange milliarder

– Minst 10 prosent av personbilene bør være ladbare innen 2020, og vi mener at utslippene fra persontrafikken også må reduseres med minst 25 prosent, sa Steinar Bysveen.

Men en slik målsetting vil koste staten mange milliarder kroner i året – dersom myndighetene holder ord om å gi avgiftslette for slike biler.

Dersom hele bilparken går fra drivstoff til elektrisitet, vil staten tape så mye som 55 milliarder kroner årlig, ifølge beregninger Teknisk Ukeblad har gjort.Vil kreve tiltak

Bysveen la vekt på at en introduksjon av de første 50.000 - 80.000 ladbare bilene vil kreve tiltak.

– I en ikke-kommersiell introduksjonsfase vil det være behov for sterke virkemidler. Men etter at en kritisk masse av ladbare biler er introdusert, vil man se en ny fase der ladbare biler fungerer i markedet på kommersielle vilkår, sa EBL-lederen.

Rapporten ber myndighetene om å opprette et råd som følger utviklingen videre og som gir innspill hvert år fremover.

For øvrig er forslagene virkemidler knyttet til markedstiltak og utbygging av ladepunkter, virkemidler for kjøp og bruk av ladbare biler og virkemidler knyttet til FoU.Ladetilgang

Ifølge Bysveen er tilgang til lading en forutsetning for kjøp og bruk av ladbare biler.

– Lading vil i hovedsak skje hjemme og på jobb. Det er viktig å skape den nødvendige infrastrukturen for lading av bilene, slik at man har en trygghet for at man kan lade bilene ved behov.

Ressursgruppen foreslår videre at det opprettes et nasjonalt nettverk med koordinerings- og pådriveransvar for elektrifisering av veitransport.

– Ingen vilje til avgiftslette

Direktør for samfunnskontakt i NAF, Håkon Glomsaker, har ingen tro på at myndighetene vil gi noen avgiftslette til dem som velger ladbare biler.

– Nei, det er ingen reell vilje til å gi en slik avgiftslette. Tvert imot kommer staten til å stramme til avgiftsskruene akkurat som de gjorde da mange dieselbiler fikk avgiftslette i 2007. Da satte de opp årsavgiften, og dieselprisen gikk i været. Folk ble rett og slett lurt, sier Glomsaker.

Han mener det bare er tomt prat av de ledende politikerne om virkelig å gjøre den norske bilparken miljøvennlig.

– Dogmen om provenynøytralitet står uutfordret hos myndighetene. Men de har økonomiske muligheter til å gi reell avgiftslette dersom de virkelig vil, sier Glomsaker.

Les også: Den ultimate elbilguiden