Nasa holder pusten

(Bilde: NASA)

Nasa sier de har lært: Discovery skyves opp ved hjelp av nye faststoffraketter og en ny hovedtank.

Hovedtanken forsyner fergens egne hovedmotorer med drivstoff i starten.

Tanken er langt bedre isolert slik at ikke is og så videre skal løsne og skade fergens vingeforkanter i starten.

Det var dette som skjedde med den forrige. Det hyperkalde drivstoffet får luftas fuktighet til å kondenseres på utsiden og så fryse til is.

Det skal ikke skje heretter, lover Nasa.

Discovery har også fått en kvinne som fartøysjef: Eileen Collins.

Inspiserer utsiden

Discovery har også en ekstra lang bom om bord. Med denne skal mannskapet inspisere hele fergens ytterside, via høyoppløselig video.

Flight STS-114, som ekspedisjonen heter, har et mannskap på syv. To av disse skal ta en rompromenade på utsiden av fergen for å demonstrere helt nye reparasjonsteknikker.

Senere skal de – så fort fergen er koplet til romstasjonen ISS – ta enda en tur, da for å skifte ut et ødelagt gyroskop som hjelper ISS til å holde seg korrekt i banen.

Disse to ingeniørene skal dessuten skru fast noe de temmelig prosasisk kaller en bagasjehylle, en ESP. Dette betyr External Stowage Platform.

Hylla skal brukes til å holde reservedeler og byggesett-biter mens ISS bygges videre av spesialister som svever rundt i rommet rundt den.

Foruten av Commander Collins består mannskapet av pilot James Kelly, og spesialistene Charles Camarda, Wendy Lawrence, Soichi Noguchi, Steve Robinson og Andy Thomas.Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå