DOKTORGRADER

Når treflis blir til papirmasse

Arbeidet vil kunne bidra til å vurdere hva som skjer med treflis og fiber inne i raffineringssonen; dermed kan prosessutstyret optimaliseres for å bedre kvalitet og redusere energiforbruket.

Eriksen ser spesielt på måling av raske trykkvariasjoner i raffineringssonen i skiveraffinørerene. De ekstreme forholdene inne i raffineringssonen, høy temperatur (180 °C) og fuktighet (50 prosent), har vanskeliggjort slike målinger. I dette prosjektet ble to typer trykksensorer testet, og fiberoptiske sensorer med en diameter på cirka 1 mm viste seg å være godt egnet til formålet.

Raske trykksvingninger med opptil cirka 30 000 perioder per sekund ble registrert og analysert. Arbeidet viser at det er mulig å etablere raske trykkmålinger inne i raffineringssonen, og at trykkpulser generert ved maling av trefiber forplanter seg som vibrasjoner i raffinørhuset.

Avhandlingen har tittelen «High-frequency pressure measurements in the refining zone of a high-consistency refiner / Raske trykkmålinger i raffineringssonen i en høykonsistent raffinør».

Arbeidet er utført ved Institutt for energi og prosessteknikk, NTNU, med professor Per-Åge Krogstad som hovedveileder. Medveiledere har vært professor Erling Hammer, Universitetet i Bergen, og professor Øyvind Gregersen, NTNU. Arbeidet er finansiert av Norske Skog ASA gjennom Papirindustriens forskningsinstitutt, og av Norges forskningsråd gjennom PROSMAT-programmet fra 1998-2001.

I tillegg har J&L Fiber Services Inc., WI, USA, bidratt med innkjøp av sensorer og utviking og leveranser av raffinørsegmenter.

Oddbjørn Eriksen er cand.scient. (1995) fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Trondheim, og disputerte for graden dr.ing. 25. august. Han er ansatt som forsker ved Papirindustriens forskningsinstitutt.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.