ARBEIDSLIV

Når sjefen blir coach

OPPTATT AV ANDRE: En coach må ha glede over å se at andre mennesker trives og når sine mål, sier Jeroen Schüssel i Start Now Coaching.
OPPTATT AV ANDRE: En coach må ha glede over å se at andre mennesker trives og når sine mål, sier Jeroen Schüssel i Start Now Coaching.Bilde: Sigurd Aarvig

Jeroen Schüssel forklarer prinsippet for coaching på denne måten: – Hvis det er slik at holdninger og tro ligger til grunn for våre handlinger og er lagret inne i oss, kan vi si at coaching bidrar til å ta ut bugs fra den menneskelige programvaren.

CTI Norway AS har snart utdannet 60 sertifiserte coacher av totalt om lag 400 personer som har vært gjennom grunnkurs og videreutdanning i co-active coaching. Modellen og utdanningen er utviklet av Coaches Training Institute (CTI) i USA. Coaching-skolens sertifiseringsprogram ble i 1999 det første i verden med akkreditering fra International Coach Federation (ICF) og har dannet en standard for andre coaching-skoler.Lyttende leder

Med en «coachende» lederstil mener Schüssel at lederen ikke må være så opptatt av sin egen agenda at hun eller han glemmer å se sine medarbeidere.

– En coach må være interessert i andre mennesker og ha glede over å se at andre mennesker trives og når sine mål. Coaching er en metafor for det å hjelpe en person fra der den er, til dit den skal. Det er viktig å være en god lytter og kunne stille seg selv litt i bakgrunnen, sier Schüssel til Teknisk Ukeblad.

Kursdeltakerne er blant andre ledere og representanter fra personal- og human resource-siden i mellomstore og store bedrifter, fra universiteter og høyskoler samt konsulenter i selskaper eller selvstendig næringsdrivende.

Etter endt grunnkurs kan du ta videregående kurs i coaching. Utdanningen er erfaringsbasert, det vil si læring via egenutvikling, basert på en aktiv deltakelse fremfor rene foredrag.Familiebedrift

Jeroen Schüssel kommer fra Nederland og er jurist og diplomøkonom. Interessen for coaching ble vakt da han bodde i California på 1990-tallet. Der utdannet ektefellen Ann Elin Schüssel seg ved CTI til sertifisert profesjonell og personlig coach (CPCC). Jeroen fikk sin egen coach, noe som ga mersmak, og senere tok han den samme utdanningen som kona.

Nå fortsetter Ann Elin den personlige coachingen og bokprosjekter i Start Now Coaching, mens Jeroen sammen med Britt Bjørgård har ansvar for CTI-kursene, som de også kan tilpasse behovet til enkeltbedrifter.Få ingeniører

Noen ingeniører har tatt kurs ved CTI, men foreløpig et lite antall. Schüssel mener det ikke er et så stort sprang fra realfag til å fokusere mennesket som mange tror. Alle virksomheter er avhengig av menneskene som jobber der, understreker han.

– En vellykket coaching skal gi økt selvbevissthet, økt produktivitet, bedre resultater og større tilfredshet i organisasjonen. Det er veldig viktig å ta seg god nok tid: To–tre år for å begynne med et program for å lære opp coacher og tid til å videreutvikle og vedlikeholde ferdighetene. Først når man er blitt varm i rollen som coachende leder, begynner ting å skje. Etter to–tre år kan du se effekten på bunnlinjen. Coaching tilfører etter vår mening en slags standardkompetanse som fremtidens ledere forventes å ha, sier Jeroen Schüssel.

Les mer om: