NETTARKIV

Når ikke OECD-mål

Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer en reell svekkelse av norsk forskning. Konsekvensen er at Stortingets mål for opptrapping av midlene for å nå OECD-nivået for forskningsfinansiering, ikke nås. Dette skriver Norges forskningsråd i et brev til Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettforslaget for 2005.

Det gis ikke tilstrekkelig stimulans for forskning i næringslivet, og den langsiktige grunnleggende forskningen får en budsjettreduksjon, hevder Forskningsrådet. De mener økte midler er nødvendig for å å sikre videre målrettet satsing på kvalitet i norsk forskning, øke forskerrekrutteringen og for å videreføre temaprioriteringene i forskningsmeldingen.

(rk)

Les mer om: