Når Bilfinger må redusere med 600 ansatte blir kvinner, lærlinger og eldre beskyttet

En tredjedel av serviceselskapet må gå.

Når Bilfinger må redusere med 600 ansatte blir kvinner, lærlinger og eldre beskyttet
Bilfinger er nødt til å redusere bemanningen med 600 personer. Det tilsvarer en tredjedel av staben. Her er norsk sokkel representert ved Heimdal-plattformen, der Bilfinger har hatt arbeid. Bilde: Øyvind Hagen/Statoil

Det som minner om en avkjøling i oljeøkonomien gir nå kraftige utslag hos oljeservice-bedrifter.

I dag kan Stavanger Aftenblad melde om at 600 ansatte må gå fra ISO-selskapet Bilfinger – tidligere BIS Industrier.

Dette betyr at man reduserer fra om lag 1800 ansatte til 1200.

Les også: Aker Solutions: Slik vil vi unngå oppsigelser

Verner enkelte grupper

Etter hva Teknisk Ukeblad erfarer dreier det seg om 562 arbeidsledere og operatører, i tillegg til om lag 30 fra administrasjonen.

De ansatte i Bilfinger har i dag fått informasjon om kuttingen av stillinger, der det går frem at de som blir berørt får beskjed om dette i løpet av september.

Kriteriene som legges til grunn for hvem som må gå fra serviceselskapet, er etter hva vi erfarer ansiennitet og kompetanse.

I tillegg er det enkelte grupper som blir vernet.

– Det tas hensyn til antall kvinner i utvelgelsen. Videre skal arbeidstakere som er 58 pluss og lærlinger vernes fra utvelgelsen, skal det hete i skrivet til de ansatte.

Også verneombud og tillitsvalgte skal så langt det er mulig vernes fra oppsigelsene.

– Det jobbes med å identifisere de ansatte som blir berørt. Dette blir gjennomført i løpet av september 2014, heter det.

Les også: Ni ganger har North Energy boret etter olje siden 2007. Kun én gang har det gitt penger i kassa

Løpende dialog med fagforeninger

Bilfinger bekrefter nedbemanningen i en melding på sine nettsider. Der går det frem at årsaken til nedbemanningen er at selskapets kunder reduserer aktivitetsnivået.

– Flere av våre store kunder har nylig informert oss om planlagt reduksjon i aktivitetsnivået på flere offshore- og landanlegg som et resultat av reduserte investeringer og budsjettkutt i olje og gassvirksomheten i 2014 og 2015. Det er et sterkt fokus på kostnadsreduksjon og effektiviseringstiltak i alle selskap i hele verdikjeden, heter det i meldingen.

– Bilfinger Industrier har hatt en grundig gjennomgang av aktivitetsplaner og bemanningsbehov, og er nødt til å si opp rundt 600 ansatte innen utgangen av 2014 for å tilpasse organisasjonen til dagens markedssituasjon, heter det videre.

Selskapet opplyser at de er i løpende dialog med fagforeningene for å gjennomføre en best mulig prosess under utvelgelse og avslutning av arbeidsforholdene for de ansatte.

– Vi jobber kontinuerlig for å opprettholde fokus på HMSK og levere sikkert og effektivt til alle våre kunder, skriver Bilfinger.

Les også:

Statoil-direktør «nappet» av omstridt gassturbin fra Sverdrup-modell

Lundin kan sitte på nøkkelen til ilandføring i Finnmark

– Det har vært klondyke de siste årene. I år blir det magre lønnstillegg