PRODUKSJON

Nanomat høyt på menyen

Nanovitenskap og nanoteknologi er et meget viktig strategisk naturvitenskapelig forskningsområde med svært stort industrielt potensial.

Programmet Nanomat - nanoteknologi og nye materialer - startet i det små i fjor og løper frem til 2006.

- Vi regner med at tilgjengelige midler vil være minst like store også de kommende tre år, sier programkoordinator Dag Høvik i Forskningsrådet. Ved årets utlysning av midler for 2003 mottok Forskningsrådet 42 søknader.

Høye mål

Programmet skal sikre at norsk nanoforskning ligger på et høyt internasjonalt nivå slik at Norge kan være en likeverdig partner i det internasjonale forskningsrommet.

- Vi vil på denne måten også legge grunnlaget for et nytt forskningsintensivt næringsliv og økt verdiskapning basert på nye produkter og ny teknologi, sier Høvik. Han nevner i denne sammenheng sensorer og smarte materialer, mikroteknologi, ny energiteknologi, ny miljøteknologi og ny prosessteknologi.

Den norske innsatsen koordineres og settes inn på spesielt tre områder. Det er nye materialer i forbindelse med hydrogenteknologi, funksjonelle oksider for energiteknologi og oksider for fremtidige IKT-anvendelser. Disse beslaglegger ca. 30 av årets 55 millioner bevilgede kroner.

Hydrogenteknologi

Høvik trekker spesielt frem hydrogenteknologi, hvor Norge har spesielle forutsetninger gjennom Norsk Hydros lange historiske virksomhet på hydrogenelektrolyse. - Nye materialer for lagring av hydrogen er ett viktig område, brenselceller et annet, sier Høvik.

Han presiserer at vi snakker om svært langsiktig forskning. Dette betyr at miljøer ved forskningsinstitusjoner som Universitetet i Oslo, NTNU, Sintef og Institutt for energiteknikk på Kjeller scoret høyt i konkurransen om prosjektmidlene i 2003. Alle de norske universitetsmiljøene er i større eller mindre grad involvert i prosjekter som nå vil motta prosjektstøtte fra Nanomat.

- Fra neste år håper vi i sterkere grad også å få med ulike industrirelaterte brukermiljøer. Men dette forutsetter økte bevilgninger, sier Høvik. Han sier samtidig at det er viktig å få klarsignal for å videreføre programmet frem til 2011 så fort som mulig. Nanomat vil trolig bli etablert som en av Forskningsrådets store satsinger allerede i høst.

Anvendelser

Nanoteknologi kan komme til anvendelse nær sagt over alt. Vi har nevnt materialer og løsninger for energiteknologi som spesielt interessant for Norge. Forskningrådet støtter gjennom andre programmer den nye bedriften som er etablert på Kjeller for å produsere karbon nanorør.

Marine anvendelser bør også være et fokusområde. Eksempler her er overflatemodifisering av merder og skip for å hindre groing. Nye typer for med økt fordøyelighet som kan øke biologisk produksjon, ikke bare i havet, men også i landbruket kan også være aktuelt.

Prosessteknologi er et annet typisk norsk innsatsområde. Det dreier seg om nye katalysatorer, absorbenter og membraner med forbedrede kjemiske egenskaper som gir renere produksjon, for eksempel i forbindelse med omdanning av naturgass med begrensede CO 2-utslipp.

Materialer for mikrosystemer og IKT er et annet interessant område. Det kan være mikroskopiske silisiumtråder til bioanalyser, integrert optikk eller elektronikk til sensorer og aktuatorer, eller det kan være sensorer basert på superledende materialer.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.