NATURVITENSKAP

Nanoløsning på SARS

I engelske laboratorier utvikles nå nanopartikkelbaserte ansiktsmaskebelegg til bruk mot virusepidemier.
I engelske laboratorier utvikles nå nanopartikkelbaserte ansiktsmaskebelegg til bruk mot virusepidemier.Bilde: LPS
Stein Bekkevold
31. juli 2006 - 09:00

Det viser seg nemlig at visse nano-små anorganiske stoffer dreper slike virustyper.

Kombinasjonen av denne nye type virusbekjempere festet til nanomaterialer er svært lovende.

– Vi regner bl.a. med å kunne produsere ansiktsmasker, luftfiltre og ulike antivirusbelegg brukt av sykepleiere, leger, førstehjelpsfolk og publikum generelt, sier dr Paul Reip, grunnlegger og sjefingeniør ved QinetiQ Nanomaterials Ltd.

Utviklet i London

Antiviruskonseptet ble utviklet av dr. Guogang Ren ved Queen Mary’s University of London.

Han er med i Team AVNP (antiviral nanoparticles), en gruppe på seks business- o akademi-instanser i Sørøst-England.

Team AVNP ledes av QinetiQ Nanomaterials Limited (QNL), et heleid QinetiQ datterselskap. QinetiQ er Europas største vitenskaps- og FoU-organisasjon.