Nano: stort som IKT

Men de store inntektene vil ikke komme fra selve nanomaterialene som nanorør, men fra produkter der disse byggesteinene blir brukt.

I rapporten understreker Lux Research at nanoteknologi ikke er en industrisektor, men verktøy og prosesser for å manipulere stoffer i nesten ethvert produkt.

I årene frem til 2010 vil nanoteknologi bli tatt i bruk i avanserte produkter og elektronikk. Men etter 2010 vil nanoteknologi bli vanlig i de aller fleste produkter.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå