ENERGI

Nafta er løsningen

Brussel: Det finnes metoder for å utvinne karbonfrie drivstoffer: – Den enkleste og smarteste måten å skaffe seg hydrogen på, er å trekke det ut av den ultralette petroleumsfraksjonen nafta i en såkalt reformer, sier doktor Matthias Altmann i det tyske konsulentfirmaet L-B-Systemtechnik GmbH, som GM/Opel har leid inn til sitt videre utviklingsarbeid med hydrogendrift.

Ifølge Altmann er nafta dels enkelt og billig å produsere i eksisterende raffinerier, dels kan omdanningen gjøres i regionale drivstoff-sentra. De store oljeselskapene er i dialog med General Motors om dette.

Tredje generasjon

Tidligere har GM/Opel vist eksperimentbiler med store, kompliserte hydrogenanlegg om bord. De første var så store at GM måtte bygge dem inn i en buss, men nylig viste Opel tredje generasjon hydrogenbil for utvalgt presse.

Visningen fant sted på en nedlagt flybase utenfor Brüssel. Bilen, en ombygd Zafira, har en isolert tank som inneholder nok flytende hydrogen til 400 kilometers kjøring, en ny brenselcelle på størrelse med en vanlig 1,5 liters bensinmotor og en elektromotor på 40 kW. – Det som koster mest energi i dette systemet, er å fryse gassen til minus 253 grader, ifølge doktor Josefine Meusinger i Opel GmbH Research.

Meusinger sier til Teknisk Ukleblad at man nå ser på andre lagringsmetoder og at «tanker» fylt med komprimerte karbonfilamenter; nanostruktur hulkarbontråd, allerede står og arbeider i laboratoriene. Trykker man hydrogengass inn i dem, lagres den som karbonitrid i filamentene. Varmes filamentene opp, gir de slipp på gassen.

Arbeidet ledes av sivilingeniør Michael Herrmann i Opel s Global Alternative Propulsion Center.

Energi og utslipp

Alt dette krever energi og gir utslipp: Destilleringen av råolje til nafta, transport av nafta i det vanlige drivstoffsystemet, reforming regionalt, frysing av gassen og/eller oppvarming av karbonfilamentene.

– Energi koster penger og gjør systemet prisfølsomt. Derfor er det klart at om samfunnet ønsker reduserte punktutslipp fra kjøretøyer, og heller vil ha lettere kontrollerbare utslipp for eksempel i en sentral reformer, må hydrogendrift allikevel premieres gjennom avgiftsunntak og andre stimuli, sier Altman.

Bilen var helt grei å kjøre, men plages av at den er utstyrt med enkelte standardkomponenter. Eksempelvis er kompressoren til kjølesystemet hentet fra et vanlig kjøleskap, men dette holder ikke mål.

Les mer om: