NAF vil granske veiene

NAF vil granske veiene
- Vi etterlyser en bred gjennomgang av standarden på norske veier, sier Håkon Glomsaker i NAF. Illustrasjonsfoto fra E16 over Sollihøgda i Bærum. Bilde: Mona Strande

Vegdirektoratet må sørge for en total gjennomgang av det norske veinettet, mener NAF. Organisasjonen frykter forfallet er minst like ille som for jernbanen.

– Vi etterlyser en bred gjennomgang av standarden på norske veier, på samme måte som for jernbanen. Det er grunn til å spørre seg om tilstanden er verre enn antatt også for veiene, sier Håkon Glomsaker, direktør for samfunnskontakt i Norges Automobil-Forbund.

Det vakte oppsikt da jernbanedirektør Elisabeth Enger tidlig i april måtte erkjenne at vedlikeholdsetterslepet på jernbanen var langt større enn ventet. Regjeringen har varslet økte overføringer til jernbanen i revidert nasjonalbudsjett, men NAF frykter at veiene blir glemt.

– Det er vel og bra at jernbanen får tilført nye midler, men forfallet er stort også på veiene. Vi trenger reell kunnskap om situasjonen for å kunne planlegge til samfunnets beste og for å dekke innbyggerne sitt behov, sier Glomsaker. (©NTB)

Les mer om: