- Næringspolitikk må villes!

  • Arbeidsliv

Det er Tore Tønne, tidligere helseminister og SND-leder og nåværende styremedlem i Aker-Kværner, som fyrer av en bredside mot sine tidligere politikerkolleger.

Han mener at det er helt avgjørende for norsk verkstedindustris framtid at det foretas kloke valg.

Tønne hevder at den utviklingen vi ser i Norge med avvikling av næringspolitikken over tid, er en refleks over spørsmålet om vi egentlig trenger en næringspolitikk utover olje- og gassindustrien.

- Det ligger liksom under at mange politikere mener det er noe træl å holde på med denne industrien, men det er både et farlig spørsmål og følgelig et farlig argument: Steinalderen tok jo ikke slutt på grunn av mangel på stein, påpeker Tønne.

- Vi bør heller stille spørsmål om vi trenger en industri ved siden av olje og gass, ikke hva skal vi leve av etter at oljen tar slutt. Å drive en industri ved siden av "just in case", blir helt feil spørsmålstilling, mener Tønne som som tok opp spørsmålene på årets Ståldager på Lillestrøm i et foredrag om norsk verkstedindustris utfordringer og muligheter.

Kritisk til sytingen

- Det nytter ikke å skryte av å drive butikk i et land med høyt kompetansenivå dersom denne kompetansen ikke finnes i den enkelte bedrift. Det er like dumt som om den kompetansen som finnes i bedriften kun befinner seg på toppen i ledelse og administrasjon. Kompetansen må være der produksjonen og byggingen foregår, understreker Tore Tønne, som er ansvarlig for at Aker-Kværner møter konkurranse fra utlandet med riktige midler.

- Bedrifter bør rette oppmerksomheten mot det de kan gjøre noe med og ikke være så opptatt av rammebetingelser og ytre påvirkninger, mener Tønne.

Fordi vi har så høyt kostnadsnivå i dette landet, må vi kompensere med noe annet. For eksempel effektivitet og høy spesialkompetanse.

- Kostnadsnivå og rammebetingelser er viktig, men ikke alltid avgjørende. Å bruke dette som unnskyldning for at bedriften eller bransjen ikke går så bra, er feil og dumt, mener den tidligere helseministeren med erfaring både fra SND og fra lobbysiden i norsk politikk.

Større avgang enn tilgang

FoU-direktør Jan Byfors i NCC mener bygge- og anleggsbransjen bør vær bekymret for situasjonen vi vil stå overfor om noen år når en større del av fagarbeiderne i BA-bransjen går over i pensjonistenes rekker enn det vil være mulig å rekruttere inn.

- Allerede i 2007 vil vi få en brist fordi avgangen vil være større enn tilgangen. I tillegg vil byggebransjen antakelig slite med høye kostnader og mindre kundetilfredshet, mener Byfors, som ikke akkurat tegner positive fremtidsutsikter for byggebransjen.

Utfordringene bygge- og anleggsbransjen står overfor er ikke småtteri, mener Byfors.

I sitt innlegg på ståldagene understreket han at bedriftene nå må ta miljøspørsmål på alvor, de må utnytte mulighetene informasjonsteknologi gir, og de bør finne nye samarbeidsformer og finansieringsformer.

I tillegg bør kompetanseoppbygging gis høyeste prioritet. Bare ved å gjøre dette vil bedriftene overleve i en framtid som preges av åpne grenser mellom landene, miljøspørsmål som pådriver i samfunn og næringsliv, økt individualisering, et forandret arbeidsmarked, nye samarbeidsformer samt fortsatt økt urbanisering. Det handler også her om å gjøre valg.

-Jeg tror de smarteste vil overleve ved å satse på generalister på fagsiden. Bare se på hvor mange yrkesgrupper som er innom et baderom før det står ferdig i dag. I tillegg vil elektronisk handel gi et mer gjennomsiktig marked og integrering mot partnering i bransjen vil øke. Funksjonsentreprenører som tar ansvar for hvordan bygninger fungerer, vil bli etterspurt i framtida, tror forskningsdirektøren i NCC.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå