BYGG

Nå trekkes fasadeklatrere inn i bygg-prosjekteringen. – De besitter en unik kompetanse

Nye regler for arbeid i høyden gjør kompetansen deres ekstra attraktiv for arkitekter, ingeniører og byggherrer.

Arbeid i tau har sine fordeler. Det krever ingen ekstern kraftkilde, og man kommer til flere steder.
Arbeid i tau har sine fordeler. Det krever ingen ekstern kraftkilde, og man kommer til flere steder. Foto: Høyden
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Du har sikkert sett bildene. Personer som dingler i knapt synlige snorer nedetter kolossale glassfasader. Høyt over bakken utfører de sin daglige dont. Vasker vinduer, strammer skruer og annet vedlikehold. Nede på gata står folk og peker og himler med øynene. At de tør!

Men bildene lyver. Ifølge statistikken er denne høyhusklatringen noe av det tryggeste du kan drive med. Her i landet har det forekommet verken dødsfall eller alvorlige ulykker siden det kom en norsk standard for arbeidsmetoden, opplyser gründerne av fasadeklatrerfirmaet Høyden på en videokonferanse med TU.

Inspirert av offshore

Selskapet ble stiftet i 2010 etter inspirasjon fra oljenæringen, hvor vedlikehold i tau nesten er like vanlig som vedlikehold i stige. Offshore har de holdt på med «rope access» siden tidlig på 1990-tallet. I utenlandske storbyer likeså.

– I byer med mange skyskrapere har denne yrkesgruppen blomstret, sier Erlend Siem, forretningsutvikler i Høyden.

Den faglig korrekte yrkesbetegnelsen for de rappellerende håndverkerne er tilkomsttekniker. Det høres ikke like spennende ut som fasade- eller plattformklatrer, men det er det som brukes i regelverket for denne typen arbeid i høyden.

Høyden tilkomstteknikk fasade klatrere vedlikehold kurs sikkerhet hms fallsikring prosjektering høyhus ns 9600 9610 ola rådgivning munch entra
Fasade-rappellering kan også bedrives etter mørkets frembrudd. Her fra KPMG-bygget på Majorstua i Oslo. Foto: Høyden

Det nye for tilkomstteknikerne på land er at de stadig oftere blir invitert til å dele av sin kunnskap under prosjekteringen av nye bygg. I Høyden har de ansatt byggingeniører for å kunne bistå i byggeprosjekter, og selskapets rådgivere brukes av byggherrer, arkitekter og entreprenører for å «ivareta at nye bygg oppføres i tråd med beste praksis for sikkert arbeid i høyden i både byggefasen og når bygget skal driftes etter oppføring».

Ny fallsikringsstandard

For mens tilkomstteknikerne er grundig kurset i hvordan de skal skikke seg for å unngå ulykker i høyden, kan ikke det samme sies om den jevne bygningsarbeider.

Fallulykker utgjør en anselig andel av dødsulykkene i byggebransjen, og Arbeidstilsynet har rettet stor oppmerksomhet mot sikringstiltak de senere årene, med blant annet uanmeldte byggeplassbesøk for å avdekke uregelmessigheter. Det har det vært forstemmende mye av, og brudd på bestemmelsene har ført til både bøter og byggestans.

Høyden tilkomstteknikk fasade klatrere vedlikehold kurs sikkerhet hms fallsikring prosjektering høyhus ns 9600 9610 ola rådgivning munch entra
Allerede i 2003 startet Arbeidstilsynet og EU et «felttog» mot fallulykker i byggebransjen. Foto: Høyden

Senest i september 2020 beordret Tilsynet stans av usikret arbeid i høyden på hundre norske byggeplasser, i en kontroll av 364 steder. Typiske funn i tilsynene var mangel på ordentlig fallsikring, mangel på rekkverk og enderekkverk og dårlig fundamentering eller forankring av stillas.

Nå er det i tillegg kommet nye, nasjonale standarder som stiller strengere krav til prosjekteringen av høye bygg. De nye standardene for arbeid i høyden og fallsikring (se nederst i saken) er gutta i Høyden vel bevandret i, og dette er én av grunnene til at de hentes inn som rådgivere for arkitekter, byggherrer og entreprenører tidlig i prosjekteringen av nye bygg. I tillegg holder de fallsikringskurs for bygningsarbeidere og driftsledere etter den samme standarden.

Trenger ikke strøm

At flere ønsker å bruke taket til mer enn beskyttelse mot nedbør, er en annen viktig grunn. Tak med vannfordrøyende beplantning, tak med energigivende solceller, tak med sosiale soner og til og med takk med joggeløyper er en trend i tiden, og det stiller nye krav til sikring.

Høyden tilkomstteknikk fasade klatrere vedlikehold kurs sikkerhet hms fallsikring prosjektering høyhus ns 9600 ola rådgivning munch entra
Disse tilkomstteknikerne kan selvfølgelig være en smule distraherende ... Foto: Høyden

– Selv om det finnes sikringsgjerder og fallsikringsutstyr på de fleste byggeplasser i dag, er det langt fra alle vet hvordan det skal brukes. Derfor har vi spisset kursoppleggene våre mot arbeid i høyden for byggeplasser og eiendomsdrift, sier Ola Østtveit Agledahl, også han forretningsutvikler og en av gründerne av Høyden.

Han peker på flere fordeler med å tilrettelegge bygg for tilkomstteknikere med tau:

  • Fortetting i byene gjør det verre å komme til med fasadeheiser, lifter og kranbiler. En tilkomsttekniker har med seg alt hun eller han trenger i sekken.
  • Moderne arkitektur tar ikke hensyn til driftspersonellet. Høyere bygg, utkraginger og vinklede fasader er krevende å vaske og vedlikeholde med tradisjonelle metoder.
  • En tilkomsttekniker bruker ikke strøm og er det mest miljøvennlige alternativet for rengjøring og vedlikehold av for eksempel fasader, sjakter, bruer og hoppbakker.
  • En tilkomsttekniker er heller ikke utsatt for driftsstans på grunn av feil med automasjon eller elektrisk anlegg.

Typiske oppdrag er utskiftning av vinduer, reparasjon av solskjerming, etterkontroll av fasadekomponenter og rengjøring, forteller Agledahl.

Sparer tid og plass på taket

Ved å ta del i forprosjekteringen av bygg kan tilkomstteknikerne gir råd om blant annet forankringsløsninger. Dersom et tak er tilrettelagt med stålposter og aluminiumskinner for arbeid i tau i utgangspunktet, vil vedlikeholdet gå raskere og enklere siden. I tillegg kan driftspersonell på byggene bruke det til fallsikring når de skal rense sluk og bevege seg ut mot gesimsen av takene.

– Det tar mindre plass enn tradisjonelle vaskeheiser og frigjør areal til for eksempel grønne tak, argumenterer Eirik Røhmesmo, daglig leder i Høyden.

Selskapet fikk mye oppmerksomhet da de ble hyret til å montere vinduer på det nye Munchmuseet, der særlig den umiskjennelige knekken på toppen ikke er mulig å komme til på konvensjonelt vis. Bygget ligger på en pir med begrenset plass til heiser, for eksempel.

Med strategisk plassert forankringspunkter på taket, vil de kunne komme tilbake og vaske vinduene når publikum omsider får tilgang til museet. Høydens rådgivere ble engasjert allerede i 2015 for å gjøre en mulighetsstudie av hvordan hele museet kan vedlikeholdes med tilkomstteknikk – både innvendig og utvendig.

Her er en video som viser hvordan det kan gjøres:

Tilrettelegging for tilkomstteknikere på Munch-museet.

– Utfyller byggingeniørene

Entra, som forvalter flere av de høyeste byggene i Norge, er blant eiendomsselskapene som har benyttet Høydens rådgivere i prosjekteringsfasen. Det mest aktuelle prosjektet nå er rehabiliteringen av kjøpesenteret Oslo City, hvor det blant annet skal legges grønt tak, et tiltak som vil kreve ekstra tilsyn når bygget er ferdig.

Høyden tilkomstteknikk fasade klatrere vedlikehold kurs sikkerhet hms fallsikring prosjektering høyhus ns 9600 9610 ola rådgivning munch entra
På Munchmuseet har Høyden blant annet installert vinduene under det berømte overhenget. Foto: Høyden

Uansett taktype går Entras driftsteknikere befaring på taket minst én gang i uka, opplyser Pål Gunnar Johansen, selskapets prosjektleder for rehabiliteringen. Dermed er det mye tid å spare på at seler, vaiere, festepunkter og annet sikkerhetsutstyr er lett tilgjengelig, og at teknikerne vet når og hvordan de skal bruke det.

– Dette har tilkomstteknikerne unik kompetanse på, og de har kommet med mange gode forslag til sikkerhetstiltak på tak og fasader. De utfyller byggingeniørene, som vet hvilke materialer og festeinnretninger som egner seg, forklarer Johansen.

Flere aktører

Oslo City-taket skal deles inn i sikkerhetssoner, slik at for eksempel vaktmesteren aldri skal være i tvil om hvilke forholdsregler som må tas hvis kjøleanlegget som trenger tilsyn, står der eller der.

– Er det fare for at man blir avhengig av å bruke tilkomstteknikere når de er med på å tilrettelegge de faste installasjonene for vedlikeholdet?

– Høyden er ikke alene om dette, og vi bruker blant annet et selskap som heter Tilkomstteknikk også. Hvilke vedlikeholdsløsninger vi velger, blir som regel et spørsmål om kost og nytte, og hvert bygg vurderes for seg. Samtidig ser vi at ikke alle er komfortable med å henge i en kurv, selv om det er en mer etablert metode for fasadevask. Ofte ender vi med å tilkalle tilkomstteknikerne likevel, sier Johansen.

Kompetansebedrift

Ola Ø. Agledahl i Høyden forteller at selskapets rådgivere også har vært med på planleggingen av flere andre store, pågående byggeprosjekter i hovedstaden, som Økern Portal, Livsvitenskapsbygget og Construction City.

Høyden tilkomstteknikk fasade klatrere vedlikehold kurs sikkerhet hms fallsikring prosjektering høyhus ns 9600 9610 ola rådgivning munch entra
KURS: Av og til må «vaktmesteren» opp på taket og fikse et eller annet. Da er det en fordel å vite hvordan sikkerhetsutstyret brukes. Foto: Høyden

– På Construction City skal de ha et 35 meter høyt atrium med et stort, innvendig overheng. Deler av den utvendige fasaden vil være helt utilgjengelig med lift, sier Erlend Siem.

– HMS-arbeid står i høysetet om dagen, og arbeid i høyden begynner å bli tydelig som fag. Vi er blitt et kompetansehus for det, fastslår forretningsutvikleren.

Selv om rådgiverne og kursholderne i selskapet har gode tider, er det rolige dager for de utøvende tilkomstteknikerne.

– Vi opplever at prosjektene vi har på byggeplasser rundt om i byen, stort sett får fortsette, om enn med korona-tilpasninger, men rengjøring og vedlikehold av eksisterende bygg er i mange tilfeller satt på vent. Det er jo ingen som er på kontoret lenger, sier Ola Østtveit Agledahl.

Dette er Høydens egen presentasjon av virksomheten:

Det begynte med fjellklatring ...

Og her er en mer hverdagslig fremstilling av arbeidet:

Montering av rassikring på en bygård i Oslo.
Les også

To nye standarder

1. Arbeid i tau

NS 9600 er den nye, nasjonale standarden for arbeid i tau. NS 9600 er en sertifiseringsstandard som beskriver krav til og sertifisering av personell, utførende virksomheter og opplæringsvirksomheter. NS 9600 skiller seg fra andre bransjestandarder for arbeid i tau ved at den inkluderer sertifisering av virksomheter som tilbyr tjenester, med krav om årlig revisjon.

2. Fallsikring

NS 9610 er den nye standarden for fallsikring ved arbeid i høyden. Den forklarer det norske regelverket rundt fallsikring og gir praktisk info om utførelse, utstyr og opplæring ved arbeid i høyden.

Standarden gir fallkompetansekrav for alle relevante bransjer. Den har stor betydning for HMS-arbeidet innen bygg og anlegg, petroleum og industri.

NS 9610 spesifiserer krav til opplæring i og valg, bruk og kontroll av fallsikringsutstyr og utstyr for redning ved arbeid i høyden.

Kilde: Standard Norge

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.