BYGG

Nå skal S-blokka rives

Rivearbeidet starter i regjeringskvartalet onsdag.

S-blokka, som ligger bak Høyblokka, over Grubbegata, skal nå rives.
S-blokka, som ligger bak Høyblokka, over Grubbegata, skal nå rives. Bilde: Håkon Jacobsen

Det er viktig å beholde et levende byrom i regjeringskvartalet mens byggearbeidet pågår, mener kommunalministeren.

– Det nye regjeringskvartalet skal bli moderne. Vi skal skape levende og trygge byrom og gode arbeidsplasser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Han markerte mandag oppstarten for høstens anleggsarbeid i regjeringskvartalet.

Onsdag begynner arbeidet med å rive det første av regjeringsbyggene som skal fjernes, nemlig S-blokka. Rivingen skal være ferdig til vinteren.

Uteområdene i regjeringskvartalet brukes som gjennomfartsåre av gående og syklister, og det kommer også turister daglig på besøk. Sanner er opptatt av å opprettholde dette gjennom anleggsperioden så langt det lar seg gjøre.

Åpner passasje

Regjeringen har bestemt at Høyblokka og den åpne plassen mot Akersgata skal bevares. Under anleggsperioden vil det bli åpnet en ny passasje gjennom resepsjonen i Høyblokka, en passasje som kan fungere som gjennomfartsåre. Det blir ny duk på bygningen som viser den originale fasaden.

– Høyblokka er en viktig del av vår historie som vi tar med oss inn i fremtiden. Når vi åpner Høyblokka for gjennomgang er det også en fin markering av den åpenheten vi ønsker å ta med oss videre, sier Sanner.

Betongklossene som i dag brukes som sperrer for biltrafikk, skal etter hvert erstattes med mer estetiske løsninger.

Les også: Slik kan Høyblokka bli et moderne miljøbygg

Informasjonssenter

Regjeringen har også landet på at det skal lages et informasjonssenter om 22. juli og regjeringskvartalet, i stedet for et midlertidig minnested. Dette er ønsket både av AUF og Nasjonal støttegruppe etter 22. juli.

– Her kan vi formidle hva som skjedde 22. juli 2011 og hva som pågår i regjeringskvartalet, sier Sanner

Avspark for idéfasen

Utover høsten tar også arbeidet til med å bestemme hvordan regjeringskvartalet skal se ut. I vår besluttet regjeringen at Y-blokka, R4 og S-blokka skal rives, mens Høyblokka bevares.

Nå starter idéfasen for det som blir det største byggeprosjektet i Norge noensinne.

Forrige uke utlyste Statsbygg anbud, som skal ende med at fire til sju grupper velges ut til å pønske ut ideer.

Les også: Så mye har Oslo forandret seg på bare seks år

– Unge, uetablerte

– Det kan være arkitekter, byplanleggere eller andre som har kompetanse på dette området. Det er kreativitet vi er ute etter her. For eksempel håper vi at kanskje yngre, uetablerte arkitekter kan få en plass, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

I desember blir det klart hvem som velges. Disse gruppene får så vinteren på seg til å jobbe fram sine ideer. I mai neste år vil forslagene bli stilt ut.

Det vil ikke bli kåret en vinner av idéfasen. Regjeringen står fritt til å bruke innspillene i det videre arbeidet.

– I et så stort prosjekt som regjeringskvartalet trenger vi et bredt tilfang av ideer om hvordan regjeringskvartalet skal bli og hvordan byrommene kan utformes. Forslagene skal stilles ut slik at vi får en god debatt om utformingen av kvartalet, sier Jan Tore Sanner.