BYGG

Nå kommer BIM på Doffin

Internt i Statsbygg diskuterer man nå hvilke prosjekter som kan egne seg for BIM.

– Vår intensjon er å ha de første pilotprosjektene lagt ut på Doffin før sommeren, sier Bjørner Grimsrud, avdelingsdirektør for forskning og samfunn i Statsbygg. Det er da snakk om prosjekter der både arkitekter, rådgivere og entreprenører må være innstilt på å levere 3D-modeller med IFC standard.Statsbygg har besluttet at innen 2010 skal alle større prosjekter bruke BIM. I tillegg forbereder Statsbygg bruk av 3-modellering, IFC og bygningsinformasjonsmodeller i drift og vedlikehold.

– Drift og vedlikehold er vel så stort som nybygging for oss, så BIM kommer der også, sier Grimsrud.Programvareutvikling

Frem mot 2010 vil Statsbygg gradvis ta BIM i bruk til å løse konkrete oppgaver. Vår største byggherre vil bruke BIM til å kontrollere prosjektene mot universell utforming, energikrav osv. – Vi vil gradvis utvide områdene der kravene til bruk av BIM blir stilt, sier Grimsrud.

– Vi har gjennomgått våre forretningsrutiner og sett på hva som er hyllevare og hva som må utvikles, vi kommer til å tegne kontrakter med flere av leverandørene. Det er behov for utviklingsarbeid både i prosjekteringsfasen og forsvaltningsfasen.Koordinasjon en utfordring

– Det er en del utviklingsarbeid som gjenstår, men selv om dette er viktig står det ikke for meg som den største utfordringen. For meg er den største utfordringen å få til en koordinert utvikling i hele næringen. Derfor er Statsbyggs rolle viktig.

Grimsrud forteller at Statsbygg samarbeider med blant annet Senati, Statsbyggs finske søsterorganisasjon og med noen amerikanske statlige byggherrer.

– Å bruke 3D er ikke noe hokuspokus, det er å få på plass en arkitektur rundt hele systemet som er viktig.

– Vi er helt avhengige av at det finnes en form for kollektiv finansiering av dette. Institusjoner som Byggekostnadsprogrammet, Innovasjon Norge og Forskningsrådet må bidra med midler. Statsbygg bruker selv om lag 10 millioner kroner i 2007 på utvikling og implementering av BIM.Undersak:

Forsvarsbygg vil bygge smart

Også Forsvarsbygg har bestemt seg for å satse på bygningsinformasjonsmodeller i planlegging og prosjektering av nye bygg. Dermed går begge de to store statlige byggaktørene for åpne standarder, men forsinkelser truer.

Det var sent i september Forsvarsbygg bestemte seg for BIM, bygningsinformasjonsmodeller, med den åpne standarden IFC, industry foundation classes. – Vi kan ennå ikke si når vi er i gang, sier teknisk rådgiver Stein Mortensen. – Det er satt ned en gruppe som skal vurdere alle sidene ved dette og avlegge en rapport. Det vil nok gå noen måneder før den er klar, sier Mortensen.

Han sier at Forsvarsbygg nok vil kjøre ett eller to pilotprosjekter for å samle erfaring før BIM blir innført over hele linjen.

– Men det er besluttet at vi skal ta BIM i bruk, understreker han.

Mortensen mener den største utfordringen ligger på leverandørsiden. – Vårt inntrykk er at både arkitekter og rådgivere har tatt dette i bruk, samt noen av de største entreprenørene. Leverandørene er nok ikke kommet så langt.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.