Nå blir store solkraftverk lønnsomme i Norge: To selskaper planlegger å bygge

To selskaper planlegger å bygge bakkemonterte, solkraftanlegg i Norge. Anleggene planlegges bygd uten subsidier.

Nå blir store solkraftverk lønnsomme i Norge: To selskaper planlegger å bygge
Nå kommer de første bakkemenoterte solkraftverkene i Norge Foto: Statkraft

I et gammelt grustak i Stor-Elvdal kommune, i Østerdalen, planlegges ladets første bakke-monterte solkraftverk. Anlegget blir på 7 Megawatt-peak (MWp) og skal levere 6,4 GWh elektrisitet i året.