IT

Nå avgjøres piratjegernes fremtid

- PT-vedtaket kom like overaskende på oss som alle andre,sier Guro Slettemark, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet.
- PT-vedtaket kom like overaskende på oss som alle andre,sier Guro Slettemark, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet. Bilde: Leif Hamnes
Anders Brenna
17. juni 2009 - 14:00

Advokatfirmaet Simonsen har en midlertidig konsesjon til å loggføre personsensitiv IP-informasjon i sin jakt på pirater som driver med ulovlig fildeling.

Konsesjonen ble opprinnelig gitt 27. novemer 2006, og har allerede blitt forlenget en gang. Denne forlengelse gikk egentlig ut 1. juni, men Simonsen fikk tillatelse til å fortsette frem til Datatilsynet avgjør om konsesjonen skal forlenges enda en gang.

Konsesjon ut 2010

Piratjegerne har søkt om forlenget konsesjon frem til 31/12-2010, og har blant annet henvist til Kulturdepartementets støtte, samt en kronikk av PT-sjef Willy Jensen i Dagens Næringsliv torsdag 23. april.

Simonsen og Datatilsynet hadde møte for å diskutere saken fredag 5. juni, og mandag 8. juni diskuterte Datatilsynet saken med Kulturdepartementet.

Teknisk Ukeblad: – Simonsen bør få forlenget konsesjon

Overasket over PT-vedtak

På spørsmål fra Teknisk Ukeblad om Datatilsynet også har diskutert saken med Teletilsynet, er svaret nei.

- PT-vedtaket kom like overaskende på oss som alle andre, sier Guro Slettemark, seniorrådgiver i Datatilsynet til Teknisk Ukeblad.

Hun er ansvarlig saksbehandler for Simonsens konsesjon, og skal nå avgjøre Simonsens søknad om forlengelse.

Hemmelig kjennelse

I april åpnet Post- og teletilsynet (PT) for at Simonsen kunne kreve utlevering av personsensitiv informasjon med utgangspunkt i loggført IP-adresse mistenkt for ulovlig fildeling, uten å gå via politiet.

Post- og teletilsynet 19/4-2009: PT-vedtak

Saken endte i rettsapparatet, men kjennelsen er hemmelig og forblir hemmelig frem til ankeprosessene er ferdige.

Dersom Simonsen får muligheten til å kreve en slik utlevering, kan det bryte med villkårene som ble satt av Datatilsynet da de under tvil innvilget midlertidig konsesjon. I den opprinnelige konsesjonen som ble gitt i 2006, står det blant annet at konsesjonen gis med utgangspunkt i opplysningene på det aktuelle tidspunktet:

«Dersom det skjer endringer i behandlingen i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må dette fremmes i ny konsesjonssøknad.»

Datatilsynet 27/11-2006: Simonsens konsesjon (PDF)

Slettemark vil ikke svare på spørsmål om hva slags betydning PT-vedtaket og den hemmelige kjennelsen får i forhold til dette momentet i den opprinnelige konsesjonen.

- Det er for tidlig å konkludere noe med det i det hele tatt, sier Slettemark til Teknisk Ukeblad.

Avgjøres før sommeren

Likevel er Slettemark og Datatilsynet klar på at vedtaket om eventuell forlengelse er rett rundt hjørnet.

- Vi håper å ha dette ferdig før sommerferien, sier Slettemark til Teknisk Ukeblad.

Hun ønsker ikke å konkretisere hva det betyr, men førstkommende fredag er feriestart for landets skoleelever, og Stortinget tar også ferie denne uken. Det kan tyde på at Datatilsynet konkluderer denne eller neste uke.

Dermed må beslutningen om forlenget konsesjon tas uten kjennskap til hva som har skjedd i den hemmelige kjennelsen der Simonsen med utgangspunkt i PT-vedtaket krever at Lyse Tele utleverer kundenavnet som knyttes til en av piratjegernes loggførte IP-adresser.

Konsekvenser

Datatilsynets beslutning får konsekvenser uansett hva de ender opp med å vedta.

Dersom Simonsen ikke får forlenget konsesjon vil de måtte slette registrerte opplysninger, og risikerer isåfall å miste muligheten til å avsløre de mistenkte piratene.

Dersom piratjegerne får forlenget konsesjon, vi de kunne koble enkeltpersoner opp mot personsensitiv informasjon som kan brukes i sivile søksmål. Bieffekten er at det kan skape en presedens som påvirker personvernet til alle som kan mistenkes for ulovlig aktivitet på internett.

Datatilsynet har ved flere anledninger bedt politikerne om å komme på banen for å diskutere problemstillingene rundt dette, men må nå fatte sitt vedtak med utgangspunkt i eksisterende lovverk og praksis.

Teknisk Ukeblad: Etterlyser politikerne i piratsak