Myte om avhopping

Dette er samme frafallprosent som ved andre studier, hevder en pressemelding fra Newswire.

– Frafall fra hovedfag i informasjonsteknologi er langt på vei et medieskapt fenomen, sier leder Svein Stavelin i Den norske Dataforening.

Stavelin sier at næringen selv ikke ser seg tjent med "halvstuderte røvere" og derfor ikke kjøper studenter for tidlig. – Tvert imot vil personer med avbrutte studier som regel havne bakerst i køen av søkere.

Som ellers

– Frafallsproblemet er ikke større på informatikk enn på andre hovedfag, sier Arne Sølvberg, professor i databehandling ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

– På sivilingeniørstudiet i datateknikk er frafallet rundt 15 prosent. De fleste faller fra i det første av fem studieår. Cand. scient.-studiet har et frafall omtrent som ved de andre universitetene. For meg er det viktig å få fram at verken studentene, universitetene eller IT-bransjen er tjent med at studiene avbrytes, sier Sølvberg.

Oslo dobler

Heller ikke universitetene i Bergen og Oslo mister flere IT-studenter enn andre studenter. Frafallsprosenten er rundt 30 prosent for alle fag.

Institutt for Informatikk i Oslo ønsker å minske frafallet ytterligere og har startet et introduksjonskurs som skal gjøre det enklere å komme raskt i gang med hovedfagoppgaven.

– Vi har også planlagt en dobling av kapasiteten på hovedfag for å møte etterspørselen etter informatikere, sier informasjonskonsulent Håvard Holstad

ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo.

Ønsker de utlærte

I næringen har det hele tiden vært bevissthet om at ungdom bør gjennomføre hele studiet før de går ut i arbeidslivet. – Vi ønsker under alle omstendigheter at folk fullfører studiene sine. Det er best for alle parter, sier markedsdirektør Bjørn Boberg hos Andersen Consulting.

– Vi holder tett kontakt med avgangsstudenter som er relevante for oss og tilbyr gjerne jobb, men det er en klar forutsetning at de fullfører studiene først, sier Boberg.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå